Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Paslaugos - 316995-2021

25/06/2021    S121

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Konsultavimo paslaugų teikimas Europos investicijų banko generaliniam sekretoriato direktoratui

2021/S 121-316995

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos investicijų bankas
Adresas: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU000 Luxembourg
Pašto kodas: L-2950
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: cs-procurement@eib.org
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.eib.org
Pirkėjo profilio adresas: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8209
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8209
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Konsultavimo paslaugų teikimas Europos investicijų banko generaliniam sekretoriato direktoratui

Nuorodos numeris: CFT-1639
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79410000 Verslo ir valdymo konsultacinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – prašyti teikti paslaugas, kuriomis būtų remiama veikla, priklausanti Generalinio sekretoriato direktorato kompetencijai, arba kuriai vadovauja generalinis sekretoriatas visoje EIB grupėje, t. y. reguliavimo pakeitimų (ir jų atitinkamo poveikio), strategijos ir organizacinės apibrėžties bei įgyvendinimo, taip pat verslo analizės ir projekto / pokyčių valdymo srityse.

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – atrinkti 5 paslaugų teikėjus kiekvienai iš 3 dalių pagal preliminariąją sutartį su keliais tiekėjais pakartotinai skelbiant konkursą:

• 1 dalis: Reguliavimo pakeitimai;

• 2 dalis: Strategijos ir organizacijos apibrėžimas ir įgyvendinimas;

• 3 dalis: Verslo analizė ir projekto / pokyčių valdymas su generaliniu sekretoriatu susijusiose srityse.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl maksimalaus pirkimo dalių skaičiaus: 3
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Reguliavimo pakeitimai

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72221000 Verslo analizės konsultacinės paslaugos
79400000 Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos
79410000 Verslo ir valdymo konsultacinės paslaugos
79411000 Bendrojo valdymo konsultacinės paslaugos
79411100 Verslo plėtros konsultacinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU Luxembourg
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Paslaugų teikėjai teiks pagalbą ir ekspertines žinias EIB grupei peržiūrint geriausią bankininkystės praktiką konkrečiose rizikos ribojimo ir ne rizikos ribojimo reguliavimo srityse, kad būtų nustatytos galimos reglamentavimo ir rinkos praktikos spragos ir būtinos EIB grupės pastangos šioms spragoms pašalinti.

Dėl sudėtingumo ir kintančios reguliavimo aplinkos šios dalies apimtis gali apimti šias neišsamų sričių sąrašą:

• Geriausios bankininkystės patirties reguliavimo reikalavimų vertinimas (rizikos ribojimo / ne rizikos ribojimo): siekiant suprasti, kaip EIB interpretuos reguliavimo reikalavimus ir kokį poveikį tokie reikalavimai turi EIB organizacinėje sistemoje bei EIB grupės lygmeniu (jei taikoma).

• Organizacinių, procesų ir procedūrų pokyčių visoje EIB grupėje apžvalga ir pagalba praktiškai įgyvendinant geriausios bankininkystės patirties reikalavimus: tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai, susijusius su reguliavimo reikalavimo vertinimu, ir bus vykdoma įgyvendinant tokius reikalavimus.

• Įmonių valdymo ir bendros valdymo struktūros stiprinimas sutelkiant dėmesį į mechanizmą, EIB grupės valdymo (įmonės ir institucijų) optimizavimą ir veikimą bei užtikrinant veiksmingą ir apdairų organizacijos valdymą.

• Didinti informuotumą ir supratimą apie besikeičiančius reguliavimo pokyčius, kurie gali turėti įtakos EIB grupei: teikti konsultacijas siekiant padidinti ir sustiprinti informuotumą apie reguliavimo reikalavimus teikiant reguliavimo stebėjimo paslaugą (ir visą susijusią infrastruktūrą) ir (arba) bet kokią kitą iniciatyvą siekiant pagerinti darbuotojų žinias apie reguliavimo reikalavimus.

• Vidaus kontrolės (ir susijusios rizikos) peržiūra: tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą ir veiksmingą įvairių banko / grupės veiklos sričių veikimą pagal Banko vidaus kontrolės sistemą.

Numatomi rezultatai bus nurodyti kiekvienai konkrečiai užduočiai.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Preliminariosios sutartys su laimėjusiais konkurso dalyviais bus sudarytos 2 (dvejų) metų laikotarpiui nuo jų įsigaliojimo dienos. Jie gali būti atnaujinti du kartus 1 (vienų) metų laikotarpiui, iš viso daugiausia 4 (ketveriems) metams.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Strategija ir organizacijos apibrėžimas bei įgyvendinimas

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72221000 Verslo analizės konsultacinės paslaugos
79400000 Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos
79410000 Verslo ir valdymo konsultacinės paslaugos
79411000 Bendrojo valdymo konsultacinės paslaugos
79411100 Verslo plėtros konsultacinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU Luxembourg
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Paslaugų teikėjai teiks pagalbą ir ekspertines žinias EIB grupei strategijos ir organizavimo požiūriu didelių pertvarkymo iniciatyvų visame banke atžvilgiu, dalyvaujant generaliniam sekretoriatui.

Paslaugų teikimas pagal šią dalį gali būti padalytas į šį nebaigtinį veiklos sąrašą:

• Strategijos apibrėžimas ir įgyvendinimas: konsultuoti generalinį sekretoriato direktoratą nustatant strategiją ir kuriant skersinius didelių iniciatyvų, kurios gali turėti organizacinį arba institucinį poveikį, įgyvendinimo veiksmų planus.

• Tikslinis veiklos modelis: teikti įžvalgas ir konsultacijas dėl įstaigos specialių funkcijų ar paslaugų apžvalgos pagal pagrindinius organizacinius principus (pvz., 3 gynybos linijos, tam tikrų funkcijų perdavimas išorės paslaugų teikėjui) ir užtikrinti veiksmingesnį ir efektyvesnį Banko veiklos veikimą.

• Valdymo temos: pateikti įžvalgas dėl įmonių valdymo apžvalgos (dėl geresnio banko valdymo veikimo) ir bet kokio kito valdymo ar organizacinio klausimo (ypač iš vertinimų rekomendacijų, vidaus audito ataskaitų ir kt.).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Preliminariosios sutartys su laimėjusiais konkurso dalyviais bus sudarytos 2 (dvejų) metų laikotarpiui nuo jų įsigaliojimo dienos. Jie gali būti atnaujinti du kartus 1 (vienų) metų laikotarpiui, iš viso daugiausia 4 (ketveriems) metams.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Verslo analizė ir projekto / laiko intervalų valdymas srityse, susijusiose su generaliniu sekretoriatu

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72221000 Verslo analizės konsultacinės paslaugos
72224000 Projektų vadybos konsultacinės paslaugos
79400000 Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos
79410000 Verslo ir valdymo konsultacinės paslaugos
79411000 Bendrojo valdymo konsultacinės paslaugos
79411100 Verslo plėtros konsultacinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU Luxembourg
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Paslaugų teikėjai teiks pagalbą ir kompetenciją verslo analizės, projekto ir pokyčių valdymo srityje skirtingoms darbo grupėms, sudarančioms generalinį sekretoriatą, arba bet kurioje kitoje generalinio sekretoriato vadovaujamoje iniciatyvoje.

Paslaugų teikimas pagal šią dalį gali būti padalytas į šį nebaigtinį veiklos sąrašą:

— projekto / programos valdymo pajėgumai: parama projektuojant projektą / programą, įgyvendinant ir vykdant tolesnę veiklą (pvz., apimanti projekto / programos valdymą ir vadovavimą apibrėžiant bei anuliuojant, planavimo apibrėžimą ir tolesnę veiklą, projekto / programos valdymo biurą, riziką / klausimus),

— pokyčių valdymo pajėgumai: remti visas iniciatyvas (projektą arba programą) pokyčių valdymo srityje (pvz., pokyčių valdymo plano rengimas, paramos komunikacija, susijusi mokymo veikla ir bet kuri kita susijusi tema),

— sekretoriato bendroji politika, procesai, procedūros ir kontrolės priemonės: prisidėti kuriant, peržiūrint ir įgyvendinant politiką, procesus ir procedūras, priklausančias generalinio sekretoriato kompetencijai, arba dalyvaujant generaliniam sekretoriatui. Tai taip pat apima kontrolės, nustatytos pagal generalinio sekretoriato vidaus kontrolės sistemą, rengimą ir peržiūrą,

— verslo analizė: parama apibrėžiant ir įforminant verslo poreikius, siekiant parengti techninio sprendimo projektą, ir sprendimų projektų stebėjimas su techninėmis darbo grupėmis,

— duomenų analizė ir ataskaitų teikimas: ypač parama generaliniam sekretoriatui analizuojant didelius duomenų rinkinius (naudojant duomenų analizės pajėgumus – pirmiausia ekonominės analizės tikslui) ir duomenų teikimas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Preliminariosios sutartys su laimėjusiais konkurso dalyviais bus sudarytos 2 (dvejų) metų laikotarpiui nuo jų įsigaliojimo dienos. Jie gali būti atnaujinti du kartus 1 (vienų) metų laikotarpiui, iš viso daugiausia 4 (ketveriems) metams.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 5
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 13/08/2021
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 16/08/2021
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami neviešos procedūros metu. Raštu pateikus prašymą EIB (žr. I.1) dalį), pasiūlymą pateikusiems ekonominės veiklos vykdytojams bus pateiktas raštiškas vokų su pasiūlymais atplėšimo dokumentas.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami neviešos procedūros metu. Raštu pateikus prašymą EIB (žr. I.1) dalį), pasiūlymą pateikusiems ekonominės veiklos vykdytojams bus pateiktas raštiškas vokų su pasiūlymais atplėšimo dokumentas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

4 metai

VI.3)Papildoma informacija:

Jei per paskutines 5 kalendorines dienas iki IV.2.2) dalyje nurodyto gavimo termino nėra galimybės naudotis I.3) dalyje nurodytomis elektroninėmis ryšio priemonėmis arba sutrinka jų veikimas, Europos investicijų bankas pasilieka:

i) teisę pratęsti šį terminą;

ii) teisę atitinkamai atidėti vokų su pasiūlymais atplėšimo datą ir laiką, nurodytą IV.2.7) dalyje, ir paskelbti šiuos pakeitimus I.3) dalyje nurodytu interneto adresu, prieš tai nepublikuojant šio skelbimo klaidų ištaisymo. Ekonominės veiklos vykdytojai, suinteresuoti šiuo pirkimu, kviečiami pasirašyti kvietimą pateikti pasiūlymus I.3) dalyje nurodytu adresu, kad gautų informaciją, kai bus paskelbta nauja informacija ar dokumentai.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Konkurso dalyviai pirmiausia gali bankui pateikti užklausas dėl pirkimo pasinaudoję kontaktine informacija, nurodyta skelbimo apie pirkimą I.1) dalyje.

Jei dalyviai ar kitos suinteresuotosios šalys mano, kad EIB netinkamai administravo (pvz., veikė ne pagal nustatytą politiką, standartus ir procedūras ar neatsižvelgė į gero administravimo principus), jie gali pateikti skundą per EIB grupės skundų mechanizmą (žr. https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) per 1 metų laikotarpį nuo dienos, kai skundo pateikėjas sužinojo apie tariamą banko veiksmą, sprendimą ar neveikimą. Jei konkurso dalyviai būtų nepatenkinti rezultatu, jie gali prašyti Europos ombudsmeno (žr. https://www.ombudsman.europa.eu) peržiūrėti EIB grupės atsakymą į skundą.

Per 2 mėnesius nuo skelbimo konkurso rezultatą (sutarties skyrimą) konkurso dalyviai gali pradėti sutarties skyrimo sprendimo anuliavimo veiksmus ir (arba) žalos išieškojimą. Dėl bet kokio prašymo, kurį pateikia konkurso dalyviai, ir banko atsakymo arba skundo dėl prasto administravimo nebus nei tikslo, nei poveikio sustabdyti apeliacijos teikimo termino siekiant pradėti anuliavimą ar naują laikotarpį anuliavimui pradėti. Už anuliavimo procedūrų nagrinėjimą atsakinga įstaiga yra nurodyta šio skelbimo apie pirkimą VI.4.1) dalyje.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/06/2021