Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

Dėl klaidų programoje „eForms“ skelbimai rodomi netinkamai. Stengiamės pašalinti šią problemą. Daugiau informacijos ir rekomendacijų rasite mūsų specialiame puslapyje.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Prekės - 317517-2015

Pateikti glaustą rodinį

10/09/2015    S175

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Vienkartiniai pagaminto valgio tiekimo reikmenys

2015/S 175-317517

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Adresas: „Jean Monnet“ pastatas, A1/029 biuras
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2920
Šalis: Liuksemburgas
Kam: Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge, OIL.06 skyrius, 002 sektorius – Pirkimo procedūros ir sutartys
El. paštas: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Faksas: +352 4301-32109

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1040

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Vienkartiniai pagaminto valgio tiekimo reikmenys.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: — 1 dalis: Liuksemburgo miestas ir aplinkinės vietovės (Liuksemburgas),
— 2 dalis: Briuselis ir aplinkinės vietovės (Belgija).
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 4
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Vienkartinių popierinių, kartoninių ir plastikinių reikmenų bei kitų medžiagų reikmenų, reikalingų Liuksemburge (1 dalis) ir Briuselyje (2 dalis) esančioms Europos Sąjungos maitinimo tarnyboms ir socialinei infrastruktūrai (įskaitant vaikų lopšelius ir vaikų priežiūros įstaigas), tiekimas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

39222100 Vienkartiniai pagaminto valgio tiekimo reikmenys

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Sutarties sritį žr. I.A priede „Kainoraštis“.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Vienkartiniai pagaminto valgio tiekimo reikmenys
1)Trumpas aprašymas
Vienkartinių popierinių, kartoninių ir plastikinių reikmenų bei kitų medžiagų reikmenų, reikalingų Liuksemburge esančioms Europos Sąjungos maitinimo tarnyboms ir socialinei infrastruktūrai (įskaitant vaikų lopšelius ir vaikų priežiūros įstaigas), tiekimas.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

39222100 Vienkartiniai pagaminto valgio tiekimo reikmenys

3)Kiekis arba apimtis
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pristatymas į Liuksemburgą ir aplinkines vietoves.
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Vienkartiniai pagaminto valgio tiekimo reikmenys
1)Trumpas aprašymas
Vienkartinių popierinių, kartoninių ir plastikinių reikmenų bei kitų medžiagų reikmenų, reikalingų Briuselyje esančioms Europos Sąjungos maitinimo tarnyboms ir socialinei infrastruktūrai (įskaitant vaikų lopšelius ir vaikų priežiūros įstaigas), tiekimas.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

39222100 Vienkartiniai pagaminto valgio tiekimo reikmenys

3)Kiekis arba apimtis
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pristatymas į Briuselį ir aplinkines vietoves.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Sąlygos pateiktos sutarties projekte.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: sąlygos pateiktos administracinėse sąlygose.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: sąlygos pateiktos administracinėse sąlygose.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Sąlygos pateiktos administracinėse sąlygose.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
OIL06/PO/2015/057.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
19.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 23.10.2015 - 15:00

Vieta:

„Jean Monnet“ pastatas, rue Albert Wehrer Liuksemburge (A1/040A kabinetas).

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: gali dalyvauti 1 asmuo, atstovaujantis konkurso dalyviui. Išsami informacija pateikta administracinių sąlygų 1.7 punkte.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Kvietimą dalyvauti konkurse bus galima atsisiųsti I.1 dalyje nurodytu adresu. Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl pasiūlymų pateikimo laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.
Susidomėję ekonominės veiklos vykdytojai kviečiami registruotis tinklavietėje (e-tendering). Tuomet internetinėje viešoje pirkimų sistemoje jie bus informuoti apie bet kokius šio kvietimo dalyvauti konkurse atnaujinimus. Komisija neprisiims atsakomybės, jeigu konkurso dalyviai nežinos šioje tinklavietėje pateiktos papildomos informacijos apie šį kvietimą dalyvauti konkurse.
Ši informacija nebus spausdinama.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100

VI.4.2)Skundų pateikimas

Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): komentarus, susijusius su skyrimo procedūra, galite siųsti I.1 dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai. Jei manote, kad buvo nekompetentingai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas Jūsų skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Toks skundas šio laikotarpio nenutraukia ir nepradeda naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio. Apeliacija gali būti teikiama VI.4.1 dalyje nurodytai įstaigai per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį paskelbimo.

VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge, Inez Jacquemyn
Adresas: „Jean Monnet“ pastatas, rue Alcide de Gasperi
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2920
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Telefonas: +352 4301-36491
Faksas: +352 4301-33789

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31.8.2015