Storitve - 318464-2017

12/08/2017    S154

Luksemburg-Luxembourg: Zagotavljanje statističnih storitev in statistične metodologije

2017/S 154-318464

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: Bâtiment Ariane, 00/B063, Tri central, 400, route d'Esch
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
E-naslov: ESTAT-Call-for-tenders-directorate-B@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2516
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: statistika.

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje statističnih storitev in statistične metodologije.

Referenčna številka dokumenta: ESTAT/B/2017/017.
II.1.2)Glavna koda CPV
79330000 Statistične storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

To povabilo k oddaji ponudb zajema dejavnosti, povezane z „zagotavljanjem statističnih storitev in statistične metodologije“.

Statistične storitve, ki so predmet tega povabila k oddaji ponudb, so razdeljene v naslednje sklope:

sklop 1: metodološka podpora;

sklop 2: metodološka pomoč uporabnikom;

sklop 3: tehnična pomoč v zvezi s statistično metodologijo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 8 590 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Metodološka podpora

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000 Statistične storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavni cilj sklopa „Metodološka podpora“ je zagotoviti metodološko podporo na vseh statističnih področjih od obdelave podatkov do njihovega razširjanja. V naslednjih 4 letih bo poudarek najverjetneje na statističnih področjih, povezanih s potrjevanjem podatkov, podatkovno analizo, vizualizacijo/razširjanjem podatkov in novimi metodami za vključevanje novih podatkovnih virov (npr. masovni podatki ali pametna statistika).

Celotni tržni obseg za sklop 1 je ocenjen na 3 200 delovnih dni na osebo na leto, kar pomeni 12 800 delovnih dni na osebo za najdaljše obdobje trajanja naročila (4 leta).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5 960 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glej internetni naslov v oddelku I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Metodološka pomoč uporabnikom

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000 Statistične storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavni cilj sklopa „Metodološka pomoč uporabnikom“ je zagotoviti metodološko podporo na vseh statističnih področjih od obdelave podatkov do njihovega razširjanja. Ta sklop zajema tudi podporo pri ocenjevanju kakovosti postopkov za pripravo statistike Eurostata, ocenjevanju rezultatov projekta ESSnet ter ozaveščanju in svetovanju glede sedanjih in novih statističnih metod in orodij.

Celotni tržni obseg za sklop 2 je ocenjen na 600 delovnih dni na osebo na leto, kar pomeni 2 400 delovnih dni na osebo za obdobje trajanja naročila (4 leta).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 990 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glej internetni naslov v oddelku I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Tehnična pomoč v zvezi s statistično metodologijo

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000 Statistične storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavni cilj sklopa „Tehnična pomoč v zvezi s statistično metodologijo“ je Evropski komisiji na vseh statističnih področjih zagotoviti tehnično pomoč pri statistični metodologiji.

Celotni tržni obseg za sklop 3 je ocenjen na največ 850 delovnih dni na osebo na leto, kar pomeni 3 400 delovnih dni na osebo za najdaljše obdobje trajanja naročila (4 leta).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 640 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glej internetni naslov v oddelku I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glej internetni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glej internetni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 16/10/2017
Lokalni čas: 16:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 24/10/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Eurostat, Room D4/707, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč en pooblaščeni predstavnik na ponudnika. Podjetja, ki se želijo udeležiti, naj sporočijo svojo namero vsaj 48 ur vnaprej po e-pošti na naslov, naveden v točki I.1. To obvestilo mora podpisati pooblaščeni uradnik ponudnika in navesti ime osebe, ki se bo udeležila odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glej internetni naslov v oddelku I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/08/2017