Usługi - 321204-2017

Wyświetl widok skrócony

16/08/2017    S155

Niemcy-Karlsruhe: Konserwacja zapobiegawcza i naprawcza instalacji technicznych w placówce JRC w Karlsruhe

2017/S 155-321204

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.7.2017, 2017/S 139-284577)

Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, PO Box 2340, 76125 Karlsruhe, NIEMCY. Kontaktstelle: Abteilung Auftragsvergabe. E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Zamiast 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość:

Wartość bez VAT: 2 400 000 EUR.

II.2.6) Szacunkowa wartość:

Wartość bez VAT: 2 400 000 EUR.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

23.8.2017.

Powinno być 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość:

Wartość bez VAT: 2 800 000 EUR.

II.2.6) Szacunkowa wartość:

Wartość bez VAT: 2 800 000 EUR.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

1.9.2017.