Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 321204-2017

Wyświetl widok skrócony

16/08/2017    S155

Niemcy-Karlsruhe: Konserwacja zapobiegawcza i naprawcza instalacji technicznych w placówce JRC w Karlsruhe

2017/S 155-321204

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.7.2017, 2017/S 139-284577)

Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, PO Box 2340, 76125 Karlsruhe, NIEMCY. Kontaktstelle: Abteilung Auftragsvergabe. E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Zamiast 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość:

Wartość bez VAT: 2 400 000 EUR.

II.2.6) Szacunkowa wartość:

Wartość bez VAT: 2 400 000 EUR.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

23.8.2017.

Powinno być 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość:

Wartość bez VAT: 2 800 000 EUR.

II.2.6) Szacunkowa wartość:

Wartość bez VAT: 2 800 000 EUR.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

1.9.2017.