Usługi - 321316-2015

Wyświetl widok skrócony

12/09/2015    S177    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Suchy Dąb: Usługi związane z odpadami

2015/S 177-321316

Urząd Gminy w Suchym Dębie, 5931090485, Gdańska 17, Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, Osoba do kontaktów: Magdalena Trociewicz, Suchy Dąb 83-022, Polska. Tel.: +48 586828620. Faks: +48 586828620. E-mail: magdalena.trociewicz@suchy-dab.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.9.2015, 2015/S 176-319455)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90500000

Usługi związane z odpadami

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

15.10.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

15.10.2015 (10:15)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.9.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

21.10.2015 (10:15)