Prekės - 322862-2020

10/07/2020    S132

Italija-Cagliari: Elektromobiliai

2020/S 132-322862

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Città metropolitana di Cagliari
Nacionalinis registracijos Nr.: 00510810922
Adresas: via Cadello 9B
Miestas: Cagliari
NUTS kodas: ITG27 Cagliari
Pašto kodas: 09121
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: Patrizia Licheri
El. paštas: patrizia.licheri@cittametropolitanacagliari.it
Telefonas: +39 3398762405

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.cittametropolitanacagliari.it/

Pirkėjo profilio adresas: http://www.cittametropolitanacagliari.it/

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.sardegnacat.it
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Programma di integrazione della mobilità elettrica con le smart city — Acquisto veicoli elettrici

Nuorodos numeris: 7815280
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34144900 Elektromobiliai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro (art. 54 D.Lgs. 50/201) suddiviso in quattro lotti, ciascuno dei quali verrà concluso con un operatore economico, per la fornitura di veicoli elettrici. La Città metropolitana di Cagliari agisce nella veste di centrale di committenza. L'accordo quadro è finalizzato principalmente all'acquisto di veicoli con fondi FSC, i cui destinatari sono: Città metropolitana, Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu San Elena, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro. Inoltre, all'accordo potranno successivamente aderire sia gli stessi comuni destinatari del finanziamento sia altri enti pubblici nonché società a partecipazione pubblica, ma con fondi propri.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl maksimalaus pirkimo dalių skaičiaus: 4
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 4
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo cinque posti, compreso il conducente — CIG 8363274807

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34144900 Elektromobiliai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ITG27 Cagliari
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Per le caratteristiche e le condizioni contrattuali si rinvia integralmente ai documenti di gara.

Non è garantito l'acquisto di un numero minimo di mezzi.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 900 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 20
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

L'acquisto sarà, in parte, finanziato con risorse derivanti dal Fondo sviluppo e coesione 2014–2020. Linea d'azione 1.2.2 — Integrazione della mobilità elettrica con le smart city.

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Veicoli destinati al servizio di polizia locale — CIG 83632758DA

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34144900 Elektromobiliai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ITG27 Cagliari
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Per le caratteristiche e le condizioni contrattuali si rinvia integralmente ai documenti di gara.

Non è garantito l'acquisto di un numero minimo di mezzi.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 450 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 20
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

L'acquisto sarà, in parte, finanziato con risorse derivanti dal Fondo sviluppo e coesione 2014–2020. Linea d'azione 1.2.2 — Integrazione della mobilità elettrica con le smart city.

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t — CIG 83632769AD

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34144900 Elektromobiliai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ITG27 Cagliari
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Per le caratteristiche e le condizioni contrattuali si rinvia integralmente ai documenti di gara.

Non è garantito l'acquisto di un numero minimo di mezzi.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 450 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 20
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

L'acquisto sarà, in parte, finanziato con risorse derivanti dal Fondo sviluppo e coesione 2014–2020. Linea d'azione 1.2.2 — Integrazione della mobilità elettrica con le smart city.

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso il conducente — CIG 8363277A80

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34144900 Elektromobiliai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ITG27 Cagliari
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Per le caratteristiche e le condizioni contrattuali si rinvia integralmente ai documenti di gara.

Non è garantito l'acquisto di un numero minimo di mezzi.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 200 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 20
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

L'acquisto sarà, in parte, finanziato con risorse derivanti dal Fondo sviluppo e coesione 2014–2020. Linea d'azione 1.2.2 — Integrazione della mobilità elettrica con le smart city.

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Si rinvia integralmente a quanto previsto nel disciplinare di gara.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 07/08/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Italų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 07/08/2020
Vietos laikas: 10:05
Vieta:

Sede della Città metropolitana di Cagliari sita in via Cadello 9b, quarto piano.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

In considerazione delle restrizioni collegate all'emergenza Covid-19 e tenuto conto del fatto che la procedura si svolge tramite piattaforma telematica, non saranno ammessi rappresentanti degli operatori economici, salvo eventuale diverso avviso che verrà pubblicato sul sito web della stazione appaltante e sulla piattaforma: www.sardegnacat.it

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: TAR Sardegna
Adresas: via Sassari
Miestas: Cagliari
Šalis: Italija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/07/2020