Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Storitve - 323041-2019

11/07/2019    S132    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Pridobljene izkušnje za obveščanje o integriranih pristopih za prenovo in posodobitev grajenega okolja

2019/S 132-323041

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Energy
Poštni naslov: Rue Demot 24
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5013
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5013
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: energetska učinkovitost

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Pridobljene izkušnje za obveščanje o integriranih pristopih za prenovo in posodobitev grajenega okolja

Referenčna številka dokumenta: ENER/C3/2019-468/03
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj te študije je opredeliti izkušnje, ki jih je mogoče pridobiti iz obstoječih zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov, vključno z direktivo o energetski učinkovitosti stavb in povezanimi orodji (vendar ne izključno z njimi), za podporo prehodu k bolj trajnostnemu grajenemu okolju in dejavnemu vključevanju državljanov v doseganje potrebnega preoblikovanja našega stavbnega fonda za prilagajanje podnebnim spremembam. Da bi podprli prehod k bolj trajnostnemu grajenemu okolju, bi bilo koristno, da bi bolje razumeli potencial nepremičninske politike na splošno, zlasti direktive o energetski učinkovitosti stavb in povezanih podpornih ukrepov, da bi prispevali k doseganju širših političnih ciljev. Ta analiza se mora zavedati dopolnilne zakonodaje in pobud EU, ki se nanašajo na stavbe in njihove energetske ali trajnostne vidike.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 320 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE
II.2.4)Opis javnega naročila:

Naloga 1: pregled, opredelitev obsega in ključnih izzivov EU;

naloga 2: pregled zakonodaje – gradbeni predpisi in druga zakonodaja, ki se lahko uporabljajo za stavbe in ki podpirajo ustrezna strateška področja;

naloga 3: pregled politike – obstoječe politične pobude v zvezi s stavbami, ki podpirajo ustrezna strateška področja;

naloga 4: poglobljena analiza in ocena možnosti za obvezne minimalne zahteve za prodajo, najem ali druge nepremičninske transakcije;

naloga 5: pridobljene izkušnje na ustrezni ravni in najboljša orodja za reševanje različnih vprašanj, vključno z vlogo direktive o energetski učinkovitosti stavb in povezanih orodij. Ponudniki morajo jasno opisati svoj splošni pristop k delu in predlaganim storitvam, da bodo dosegli to področje kot del naročila storitev, vključno s pridobitvijo komercialnih podatkov.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 320 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Delovni program Obzorje 2020 za obdobje 2018–2020

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 09/09/2019
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/09/2019
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo ob 11:00 na naslovu Rue de Mot 24, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040-Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki se lahko udeležijo odpiranja, vendar jih lahko zastopa največ 1 oseba. Na koncu odpiranja ponudb bo predsednik odbora za odpiranje ponudb navedel imena ponudnikov ter sklep o sprejemljivosti vsake prejete ponudbe. Cene, ki bodo navedene v ponudbah, ne bodo sporočene.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/07/2019