Prekės - 324068-2019

11/07/2019    S132    - - Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Belgija-Briuselis: Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai

2019/S 132-324068

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 111-271545)

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
SPF Fin Division Achats
0308.357.159_24900
North Galaxy-Tour B 4e étage, Boulevard du Roi Albert II 33/961
Bruxelles
1030
Belgija
Telefonas: +32 25777524
El. paštas: bart.j.wouters@minfin.fed.be
NUTS kodas: BE100

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344032

Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344032

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Procédure ouverte pour l’achat des appareils de scanning portatifs sur base de réflexion de rayons X (handheld backscatter devices)

Nuorodos numeris: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2018/143-F02_0
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
35000000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Procédure ouverte pour l’achat des appareils de scanning portatifs sur base de réflexion de rayons X (handheld backscatter devices).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/07/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 111-271545

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
VII.2)Kita papildoma informacija:

Questions et réponses.