Paslaugos - 325168-2019

11/07/2019    S132    - - Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Kielce: Tyrinėjimo paslaugos

2019/S 132-325168

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 128-313635)

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
Kielce
25-950
Lenkija
Asmuo ryšiams: Alina Puzio
Telefonas: +48 413403900
El. paštas: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl
Faksas: +48 413664804
NUTS kodas: PL72

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.gddkia.gov.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonanie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 (GPR2020) bezpośrednich pomiarów ruchu, na odcinkach pomiarowych dróg krajowych na terenie GDDKiA/Kielce w wyznaczonych punktach w podziale na 5 części.

Nuorodos numeris: O.Ki.D-3.2413.7.2019.az
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71355000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do:

a) wykonania pomiarów ruchu na odcinkach dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, objętych Generalnym Pomiarem Ruchu 2020;

b) rzetelnego zarejestrowania danych ruchowych na wybranych punktach na sieci dróg krajowych i w wymaganych terminach (przypisanych do poszczególnych numerów pomiarów);

c) zakodowania tych danych i ich terminowego przekazania do dalszych etapów przetwarzania.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 EUR.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/07/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 128-313635

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
VII.2)Kita papildoma informacija:

Informacje o dialogu technicznym:

Nr sprawy: DS.WSD.Z2.4084.10.2018.37.KŻ,JM

Tytuł: Dialog techniczny wspierający proces opracowania metody i wytycznych, w zakresie technologii wideorejestracji, Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2020

Data ogłoszenia o dialogu technicznym: 26.2.2018 r.

Data spotkania inicjującego dialog techniczny: 12.4.2018 r.

Data zakończenia dialogu technicznego: 8.4.2019 r.

Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym: Via Vistula Franek i Sapoń sp.j., TransEko sp.j., BWS Błażej Wasilewski, Eutra, Neurosoft, T-matic, Inkom sp.j., ecVision, CAT Traffic Sp. z o.o., Heller Consult Sp. z o.o.