Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 325757-2019

12/07/2019    S133

Španija-Madrid: Organizacija dogodkov v zvezi s prednostnimi komunikacijskimi nalogami Komisije v Španiji – večkratno okvirno naročilo v kaskadi

2019/S 133-325757

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.MD — Madrid – Representation in Spain
Poštni naslov: Paseo de la Castellana 46
Kraj: Madrid
Šifra NUTS: ES300 Madrid
Poštna številka: 28046
Država: Španija
E-naslov: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Organizacija dogodkov v zvezi s prednostnimi komunikacijskimi nalogami Komisije v Španiji – večkratno okvirno naročilo v kaskadi

Referenčna številka dokumenta: COMM/MAD/2019/OP/0006
II.1.2)Glavna koda CPV
79952000 Storitve, povezane z dogodki
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj naročila je predstavništvo Evropske komisije podpreti pri njegovih komunikacijskih dejavnostih v Španiji, namenjenih povečanju javne in medijske pozornosti v zvezi s političnim dogajanjem in strateškimi razpravami na ravni Evropske unije. To se bo zagotovilo s podporo pri organizaciji dogodkov in kampanj (kot so trenutne korporativne kampanje EU, npr. InvestEU, EUandMe ali EUprotects). Naročilo poleg organizacije dogodkov in dejavnosti zajema tudi spremljevalne storitve, ki vključujejo delo, povezano z mediji in družbenimi omrežji, za promocijo organiziranih dogodkov in dejavnosti, vendar to niso ključne zahtevane storitve.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79952000 Storitve, povezane z dogodki
79342200 Promocijske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ES ESPAÑA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Organizacija dogodkov v zvezi s prednostnimi komunikacijskimi nalogami Komisije v Španiji – večkratno okvirno naročilo v kaskadi.

Splošni cilj naročila je predstavništvo Evropske komisije podpreti pri njegovih komunikacijskih dejavnostih v Španiji, namenjenih povečanju javne in medijske pozornosti v zvezi s političnim dogajanjem in strateškimi razpravami na ravni Evropske unije. To se bo zagotovilo s podporo pri organizaciji dogodkov in kampanj (kot so trenutne korporativne kampanje EU, npr. InvestEU, EUandMe ali EUprotects). Naročilo poleg organizacije dogodkov in dejavnosti zajema tudi spremljevalne storitve, ki vključujejo delo, povezano z mediji in družbenimi omrežji, za promocijo organiziranih dogodkov in dejavnosti, vendar to niso ključne zahtevane storitve.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba se sklene za začetno obdobje 12 mesecev z možnostjo 3 podaljšanj, vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/08/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 03/09/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Representación de la Unión Europea en España, Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid, ŠPANIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
05/07/2019