darbai - 326150-2019

12/07/2019    S133    - - darbai - Sutarties ar koncesijos keitimas galiojimo laikotarpiu - Atviras konkursas 

Čekija-Praha: Automagistralių tiesimo darbai

2019/S 133-326150

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390
Na Pankráci 546/56
Praha 4
140 00
Čekija
Asmuo ryšiams: Petra Křížová
Telefonas: +420 284009251
El. paštas: petra.krizova@rsd.cz
NUTS kodas: CZ010

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.rsd.cz

Pirkėjo profilio adresas: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

D1 modernizace - úsek 22, Exit 162 Velká Bíteš - Exit 168 Devět Křížů

Nuorodos numeris: 02PT-003569
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45233110
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ063
NUTS kodas: CZ064
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce.

Celková modernizace dálnice D1 - úseku 22, Exit 162 Velká Bíteš - Exit 168 Devět Křížů. Současně s modernizací vozovky bude provedena i úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělícím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách. Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy.

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 16
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2016/S 096-171955

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 02PT-003569
Pavadinimas:

D1 modernizace - úsek 22, Exit 162 Velká Bíteš - Exit 168 Devět Křížů

V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
08/04/2016
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Alpine Bau CZ, a.s.
02604795
Jiráskova 613/13
Valašské Meziříčí
757 01
Čekija
NUTS kodas: CZ072
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
OHL ŽS, a.s.
46342796
Burešova 938/17
Brno
602 00
Čekija
NUTS kodas: CZ064
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Eurovia CS, a.s.
45274924
Národní 138/10
Praha 1
110 00
Čekija
NUTS kodas: CZ010
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 685 096 501.97 CZK

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malé či střední podniky.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Čekija
Telefonas: +420 542167111
El. paštas: posta@uohs.cz
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Čekija
Telefonas: +420 542167111
El. paštas: posta@uohs.cz
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/07/2019

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
45233110
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ063
NUTS kodas: CZ064
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Jedná se o ZBV č. 31. V době provedení prohlídky místa stavby v rámci projektu PDPS na odpočívce Devět křížů JIH (pravá ve směru staničení) byla plocha zadní části pokryta vegetací – keři, náletovými dřevinami a odpadky. Na základě prohlídky AD předpokládal, že původní plocha je tvořena travním porostem. Po vykácení a provedení úprav byly nalezeny zbytky staveb, částečně demolované zpevněné plochy, objekt zrušeného septiku atd. Vzhledem k pohybu osob na odpočívce bylo z estetických důvodů v rámci RDS navrženo ohumusování vrstvou ornice.

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 16
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 668 367.50 CZK
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Alpine Bau CZ, a.s.
02604795
Jiráskova 613/13
Valašské Meziříčí
757 01
Čekija
NUTS kodas: CZ072
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
OHL ŽS, a.s.
46342796
Burešova 938/17
Brno
602 00
Čekija
NUTS kodas: CZ064
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Eurovia CS, a.s.
45274924
Národní 138/10
Praha 1
110 00
Čekija
NUTS kodas: CZ010
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

Jedná se o ZBV č. 31. V době provedení prohlídky místa stavby v rámci projektu PDPS na odpočívce Devět křížů JIH (pravá ve směru staničení) byla plocha zadní části pokryta vegetací – keři, náletovými dřevinami a odpadky. Na základě prohlídky AD předpokládal, že původní plocha je tvořena travním porostem. Po vykácení a provedení úprav byly nalezeny zbytky staveb, částečně demolované zpevněné plochy, objekt zrušeného septiku atd. Vzhledem k pohybu osob na odpočívce bylo z estetických důvodů v rámci RDS navrženo ohumusování vrstvou ornice.

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

Jedná se o ZBV č. 31. V době provedení prohlídky místa stavby v rámci projektu PDPS na odpočívce Devět křížů JIH (pravá ve směru staničení) byla plocha zadní části pokryta vegetací – keři, náletovými dřevinami a odpadky. Na základě prohlídky AD předpokládal, že původní plocha je tvořena travním porostem. Po vykácení a provedení úprav byly nalezeny zbytky staveb, částečně demolované zpevněné plochy, objekt zrušeného septiku atd. Vzhledem k pohybu osob na odpočívce bylo z estetických důvodů v rámci RDS navrženo ohumusování vrstvou ornice.

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 692 895 377.62 CZK
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 693 563 745.12 CZK