Usługi - 328520-2015

TITytułFinlandia-Helsinki: Świadczenie usług informatycznych w zakresie aplikacji Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), m.in. wykazu klasyfikacji i oznakowania (C&L), platformy dotyczącej klasyfikacji i oznakowania (C&L), rozpowszechniania, portalu eChem i konsoli portalu oraz innych powiązanych systemów informatycznych
NDNr dokumentu328520-2015
PDData publikacji19/09/2015
OJDz.U. S182
TWMiejscowośćHELSINKI
AUNazwa instytucjiEuropejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
OLJęzyk oryginałuEN
CYKrajFI
AARodzaj instytucji5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAEU InstitutionAgencje
DSDokument wysłany09/09/2015
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura2 - Procedura ograniczona
TDRodzaj dokumentu7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV72900000 - Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji katalogów
72800000 - Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów
72600000 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
72500000 - Komputerowe usługi pokrewne
72300000 - Usługi w zakresie danych
72200000 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
IAAdres internetowy (URL)http://www.echa.europa.eu
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE