Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 333471-2016

27/09/2016    S186

Združeno kraljestvo-London: Podpora za neformalne izobraževalne dejavnosti o Evropski uniji za učence v 9.–13. letu izobraževanja (starostna skupina: 14–18; ključni fazi 4–5)

2016/S 186-333471

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Communication, Representation in London
Poštni naslov: 32 Smith Square
Kraj: London
Šifra NUTS: UKI LONDON
Poštna številka: SW1P 3EU
Država: Združeno kraljestvo
Kontaktna oseba: Ms Jacqueline Minor, Head of Representation
E-naslov: COMM-UK-TENDERS-AND-GRANTS@ec.europa.eu
Telefon: +442 079731992
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1905
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Podpora za neformalne izobraževalne dejavnosti o Evropski uniji za učence v 9.–13. letu izobraževanja (starostna skupina: 14–18; ključni fazi 4–5).

Referenčna številka dokumenta: PO/2016-19/LON.
II.1.2)Glavna koda CPV
80000000 Storitve izobraževanja in usposabljanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predstavništvo išče ponudnika storitev za podporo pri neformalnih izobraževalnih obiskih šolskih otrok v prostorih institucij EU v Londonu (evropska hiša) in na zunanjih lokacijah po vsem Združenem kraljestvu (Anglija, Škotska, Wales in Severna Irska) v okviru programa dejavnosti evropskega javnega prostora.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: UK UNITED KINGDOM
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

London, Anglija, Škotska, Wales in Severna Irska.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte razpisne specifikacije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Evropski javni prostori.
II.2.14)Dodatne informacije

Okvirno naročilo se samodejno podaljša 3-krat, vsakič za 12 mesecev, razen če ena od strani vsaj 3 mesece pred koncem tekočega obdobja trajanja prejme uradno obvestilo o nasprotnem. Podaljšanje ne spremeni ali preloži nobenih obstoječih obveznosti.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Merila za izbor, kot so navedena v razpisnih specifikacijah v razpisni dokumentaciji; glejte internetni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Merila za izbor, kot so navedena v razpisnih specifikacijah v razpisni dokumentaciji; glejte internetni naslov v oddelku I.3.

III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte točko 2. Predmet naročila v razpisnih specifikacijah v razpisni dokumentaciji; glejte internetni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/10/2016
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 04/11/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropska komisija, Generalni direktorat za komuniciranje, Predstavništvo v Londonu.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

2 osebi na ponudnika. Prosimo, pošljite imena na naslov e-pošte iz oddelka I.1).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Kraj: Strasbourg Cedex
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +333 88172313
Telefaks: +333 88179062
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/09/2016