Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

V načinu prikazovanja obvestil v e-obrazcih prihaja do določenih napak. Prizadevamo si rešiti težavo. Več informacij in nasvetov je na voljo na naši posebni strani.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 334389-2017

25/08/2017    S162

Slovenija-Ljubljana: Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva

2017/S 162-334389

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Nacionalna identifikacijska številka: 1684884000
Poštni naslov: Tobačna ulica 5
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Nika Debeljak Šabec
E-naslov: zrsvn.oe@zrsvn.si
Telefon: +386 12309500
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zrsvn.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.lifetograsslands.si/objavljeno-javno-narocilo-za-odstranjevanje-zarasti-na-projektnih-obmocjih-pohorje-haloze-kum-gorjanci/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Odstranjevanje zarasti na projektnih območjih Pohorje, Haloze, Kum in Gorjanci (Life to Grasslands – LIFE14 NAT/SI/000005).

Referenčna številka dokumenta: 8-IX-325/3-O-17/ND
II.1.2)Glavna koda CPV
77000000 Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Odstranjevanje zarasti na projektnih pod-območjih (PPO) Pohorje, Haloze, Kum in Gorjanci v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v V Sloveniji.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 383 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Odstranjevanje zarasti na projektnem pod-območju – Pohorje

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
77200000 Gozdarske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje Pohorja.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Odstranjevanje zarasti na projektnem pod-območju Pohorje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 41 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: da
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: da
Opis variant:

Kot v razpisni dokumentaciji.

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: (Life to Grasslands – LIFE14 NAT/SI/000005).
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Odstranjevanje zarasti na projektnem pod-območju – Haloze

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
77100000 Storitve na področju kmetijstva
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Haloze.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Odstranjevanje zarasti na projektnem pod-območju – Haloze.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 190 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: da
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: da
Opis variant:

Kot v razpisni dokumentaciji.

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Life to Grasslands – LIFE14 NAT/SI/000005.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

odstranjevanje zarasti na projektnem pod-območju – Kum

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
77100000 Storitve na področju kmetijstva
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Kum.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Odstranjevanje zarasti na projektnem pod-območju – Kum.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 110 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: da
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: da
Opis variant:

Kot v razpisni dokumentaciji.

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Life to Grasslands – LIFE14 NAT/SI/000005.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Odstranjevanje zarasti na projektnem pod-območju – Gorjanci

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
77100000 Storitve na področju kmetijstva
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Gorjanci.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Odstranjevanje zarasti na projektnem pod-območju – Gorjanci.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 42 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: da
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: da
Opis variant:

Kot v razpisni dokumentaciji.

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Life to Grasslands – LIFE14 NAT/SI/000005.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Sklop 1 – Pohorje: Izvajalec mora zagotoviti možnost izvedbe spravila s traktorjem z gozdarsko prikolico na kolesih ali s specialnim traktorjem za vožnjo lesa (t. i. forwarder) z manjšimi osnimi obremenitvami.

Sklop 2, 3, 4 – Haloze, Kum, Gorjanci: Izvajalec mora zagotoviti možnost izvedbe odstranjevanje zarasti ter izravnave tal na terenih namenjenih vzpostavitvi košnih površin (mehanizacija za odstranjevanje zarasti, bager ali primeren mulčer).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/09/2017
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/10/2019
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 27/09/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Tobačna 5, SI-1000 Ljubljana.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.9.2017, 12:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Poštni naslov: Tobačna ulica 5
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: zrsvn.oe@zrsvn.si
Telefon: +386 12309500
Internetni naslov: http://www.zrsvn.si/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/08/2017