Roboty budowlane - 334793-2021

TITytułIrlandia-Cork: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
NDNumer publikacji ogłoszenia334793-2021
PDData publikacji02/07/2021
OJNumer wydania Dz.U. S126
TWMiejscowość nabywcyCORK
AUNazwa urzędowa nabywcyIrish Water (IE3191327JH)
OLJęzyk oryginałuEN
CYKraj nabywcyIE
AARodzaj nabywcy4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany28/06/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury9 - Nie dotyczy
TDRodzaj ogłoszeniaP - Okresowego ogłoszenia informacyjnego - nie będącego zaproszeniem do ubiegania się o zamôwienie-
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia9 - Nie dotyczy
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45252130 - Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
65130000 - Obsługa stacji wody
45252120 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
45232430 - Roboty w zakresie uzdatniania wody
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232421 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232411 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45252126 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
45252127 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
90420000 - Usługi obróbki ścieków
42996000 - Maszyny do uzdatniania ścieków
90492000 - Usługi doradcze w zakresie uzdatniania ścieków
90481000 - Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków
45232152 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni
RCMiejsce realizacji (NUTS)IE
IAAdres internetowy (URL)http://www.ervia.ie
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE