Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 334872-2021

02/07/2021    S126

România-Satu Mare: Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă

2021/S 126-334872

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Apaserv Satu Mare S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO16844952
Adresă: Str. Gara Ferăstrău nr. 9/A
Localitate: Satu Mare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 440210
Țară: România
Persoană de contact: Monica-Tatiana Sălăjan
E-mail: salajan_monica@apaservsm.ro
Telefon: +40 261759080
Fax: +40 261721056
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apaservsm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sistem de alimentare cu apă și canalizare în Camârzana și Târșolț. Numarul de identificare POIM-SM-CL-06

Număr de referinţă: 16844952_2021_PAAPD1165716
II.1.2)Cod CPV principal
45231300 Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Lucrările de execuție constau în:

— obiectul nr. 6.1 „Conducta de aductiune GA noua Târsolţ-GA Aliceni”;

— obiectul nr. 6.2 „Extinderea retelelor apa/canal UAT Tarsolt”;

— obiectul nr. 6.3 „Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare in UAT Camarzana”;

— obiectul nr. 6.4 „Aducțiune Gospodărie de apă proiectată Târșolț – Gospodăria de apă proiectată Cămârzana”;

— obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor prezentate în specificații (CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3) și piesele desenate (CS-Capitol 3) din caietul de sarcini.

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3.

Durata de executie a lucrărilor din cadrul contractului este 29 de luni (cerință minimă).

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni.

In conformitate cu prevederile art. 172 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă.

Numarul de zile până la care operatorii economici pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 34 de zile.

In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din HG nr. 394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

Entitatea contractanta stabileste un singur termen-limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare. Termenul-limita este cu 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45232152 Lucrări de construcţii de staţii de pompare
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

Judetul Satu Mare.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrările de execuție constau în:

— obiectul nr. 6.1 „Conducta de aductiune GA noua Târsolţ – GA Aliceni” – conducta de aductiune: conducta de aducțiune PEID De 160 mm PN10 = 632 m, conducta de aducțiune PEID De 160 mm PN16 = 522 m, conducta de aducțiune PEID De 160 mm PN 20 = 1 276 m, conducta de aducțiune PEID de 160 mm PN 25 = 2 019 m;

— obiectul nr. 6.2 „Extinderea retelelor apa/canal UAT Tarsolt” – canalizare: rețea de canalizare menajeră din PP De 250 mm = 6 874 m, rețea de canalizare menajeră din PVC De 250 mm = 23 642 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN6 De 90mm = 1 332 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN6 De 140 mm = 472 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN6 De 200 mm = 151 m, stație de pompare apă uzată menajeră = 9 bucati, cămin pompare apă uzată pentru canalizare sub presiune = 14 bucati, conductă de refulare apă uzată menajeră din Peid PN6 De 63 mm = 1 637 m;

— obiectul nr. 6.3 „Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare in UAT Camarzana” – conducta de transport: conducta de transport PEID De 160 mm PN 20 = 1 192 m, conducta de transport PEID De 140 mm PN 20 = 2 808 m, conducta de transport PEID De 110 mm PN 20 = 3 463 m, conducta de transport PEID De 160 mm PN 16 = 1 735 m, conducta de transport PEID De 110mm PN 16 = 981 m, conducta de transport PEID De 160mm PN 10 = 1 177 m, conducta de transport PEID De 110 mm PN 10 = 174 m; retea de distributie: conducta de apa PEID De 110 mm PN 16 = 1 228 m, conducta de apa PEID De 110 mm PN 10 = 27 196 m; canalizare: rețea de canalizare menajeră din PP De 250 mm = 2 991 m, rețea de canalizare menajeră din PVC De 250 mm = 24 342 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN6 De 90 mm = 1 545 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN10 De 110 mm = 49 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN10 De 125 mm = 626 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN10 De 140 mm = 2 395 m, stație de pompare apă uzată menajeră = 12 bucati, cămin pompare apă uzată pentru canalizare sub presiune = 9 bucati, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN6 De 63mm = 728 m;

— obiectul nr. 6.4 „Aducțiune gospodărie de apă proiectată Târșolț – Gospodăria de apă proiectată Cămârzana” – conducta de aductiune: conducta de aducțiune PEID De 180 mm PN25 = 4 352 m, conducta de aducțiune PEID De 160 mm PN20 = 1 115 m, conducta de aducțiune PEID De 160 mm PN16 = 1 370 m, conducta de aducțiune PEID De 160 mm PN10 = 1 596 m.

Lucrările se vor executa concomitent. Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor prezentate în „Specificații” (CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3) și „Piesele desenate” (CS-Capitol 3) din caietul de sarcini.

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3.

Durata de executie a lucrărilor din cadrul contractului este 29 de luni (cerință minimă).

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica PT. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020”, cod SMIS 123241.

II.2.14)Informații suplimentare

Sursa de finantare – sursele proiectului: Contributie UE – Fondul de coeziune; contributie publica nationala – bugetul de stat; contributie locala – bugetul local si contributia entitatatii contractante.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 009-015547
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/06/2021