Roboty budowlane - 334908-2021

02/07/2021    S126

România-Constanța: Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile

2021/S 126-334908

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 099-262316)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C. RAJA S.A. Constanța
Număr naţional de înregistrare: r1890420
Adresă: Str. Călăraşi nr. 22-24
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900590
Țară: România
Persoană de contact: Direcția dezvoltare și finanțări externe
E-mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241664046
Fax: +40 241612283
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.rajac.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Sursă de apă Valea Azugii. Stație de tratare și clorare Valea Azugii. Reabilitare rezervoare Predeal. Stație de pompare Joița”

Număr de referinţă: 1890420/2021 / 4 / CL 43 POIM
II.1.2)Cod CPV principal
45252126 Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul implica lucrări de proiectare si executie pentru:

— sectorul de lucrari 1: statia de tratare Valea Azugii:

—— obiect 1.1 – reabilitare sursa de apa;

—— obiect 1.2 – statie tratare apa.

— sectorul de lucrari 2: reabilitare rezervoare:

—— obiect 2.1 – gospodaria de apa Susai;

—— obiect 2.2 – rezervor de inmagazinare Cioplea;

—— obiect 2.3 – rezervor de inmagazinare Nedioglu;

—— obiect 2.4 – rezervor de inmagazinare Gheizer;

—— obiect 2.5 – rezervor de inmagazinare Mihai Viteazu;

—— obiect 2.6 – laborator central;

— sectorul de lucrari 3 – gospodaria de apa Joita.

Lucrarile includ:

(a) activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru reabilitarea gospodariilor de apa. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi expertize, memorii tehnice, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(e) testare si punere in functiune;

(f) realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si asigurarea integrarii echipamentelor din camp in SCADA local si transmiterea datelor in SCADA;

(g) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 1 095 de zile;

(h) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Durata prevazuta la sectiunea II.2.7) reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1 095 de zile.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel:

— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/06/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 099-262316

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 16/07/2021
A se citi:
Data: 06/08/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 16/07/2021
A se citi:
Data: 06/08/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 16/01/2022
A se citi:
Data: 06/02/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: