Roboty budowlane - 335417-2017

TITytułPolska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
NDNr dokumentu335417-2017
PDData publikacji26/08/2017
OJDz.U. S163
TWMiejscowośćJAROCIN
AUNazwa instytucjiPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany24/08/2017
DTTermin29/09/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
42996000 - Maszyny do uzdatniania ścieków
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
43322000 - Urządzenia do demontażu
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL416
IAAdres internetowy (URL)www.pwikjarocin.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE