Storitve - 335575-2018

02/08/2018    S147

Grčija-Maroussi: Medijska podatkovna zbirka in storitve spremljanja medijev

2018/S 147-335575

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij
Poštni naslov: 1 Vasilissis Sofias str., Attiki
Kraj: Maroussi
Šifra NUTS: EL30 Aττική
Poštna številka: 151 24
Država: Grčija
Kontaktna oseba: Procurement Officer
E-naslov: Procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.enisa.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3916
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3916
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: varnost omrežnih informacij

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Medijska podatkovna zbirka in storitve spremljanja medijev

Referenčna številka dokumenta: ENISA F-COD-18-T21
II.1.2)Glavna koda CPV
92400000 Storitve tiskovnih agencij
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

ENISA vabi k oddaji ponudb za zagotavljanje strokovnih storitev, ki bodo služile kot orodje za povečanje vpliva in uveljavljanja, upravljanja, ugleda, trženja blagovne znamke in sporočilne vrednosti Agencije. Razpisni postopek je strukturiran tako, da se zahtevata 2 vrsti storitev:

— redna medijska podatkovna zbirka in storitve spremljanja medijev,

— ad hoc storitve.

Redne storitve, ki jih bo treba zagotoviti v okviru zadevnega naročila, so razporejene v 2 področji dejavnosti:

— dejavnost 1: medijska podatkovna zbirka,

— dejavnost 2: spremljanje tiska/medijev in družbenih medijev ter poročanje o vplivu medijev.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79980000 Naročniške storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: EL3 ATTIKΗ
Šifra NUTS: EL4 NΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, KΡΗΤΗ
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Attiki, Grčija.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Enoletna okvirna pogodba o storitvah z možnostjo letnega podaljšanja za skupno trajanje 4 let, in sicer na isti datum podpisa pogodbe, odvisno od pisnega soglasja obeh pogodbenih strank.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba na podlagi tega postopka bo sklenjena za začetno obdobje 12 mesecev, ki se lahko vsako leto podaljša do najdaljšega skupnega trajanja 4 let. Možnost podaljšanja do največ 3-krat, vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 07/09/2018
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 11/09/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 15124 Maroussi, Attiki, Grčija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč največ 1 pravni zastopnik vsakega sodelujočega ponudnika. Ponudniki morajo Agencijo v pisni obliki po e-pošti obvestiti o svoji udeležbi, in sicer najmanj 3 delovne dni pred odpiranjem.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2600
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: Avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/07/2018