Blago - 337989-2016

30/09/2016    S189

Španija-Alicante: Naročnine na revije in periodične publikacije ter dobava tiskanih in digitalnih knjig v 2 sklopih

2016/S 189-337989

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
Nacionalna identifikacijska številka: V-03965324
Poštni naslov: Avenida de Europa, 4
Kraj: Alicante (Alicante)
Šifra NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Poštna številka: 03008
Država: Španija
E-naslov: Procurement@euipo.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/public-procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1897
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Naročnine na revije in periodične publikacije ter dobava tiskanih in digitalnih knjig v 2 sklopih

Referenčna številka dokumenta: AO/012/16.
II.1.2)Glavna koda CPV
22000000 Tiskano gradivo in z njim povezani izdelki
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega javnega naročila, razdeljenega v 2 sklopa, je izbor in oddaja 2 zaporednih okvirnih naročil blaga na sklop z namenom izboljšanja učinkovitosti postopkov javnega naročanja knjižnice EUIPO, kot sledi:

sklop 1: dobava naročnin na revije in periodične publikacije;

sklop 2: dobava tiskanih in elektronskih knjig v več jezikih EU preko elektronske platforme.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 840 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dobava naročnin na revije in periodične publikacije

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
22200000 Časopisi, strokovne revije, periodične publikacije in revije
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

EUIPO išče 2 zaporedna izvajalca, ki sta zmožna dobaviti in centralizirati nakupe različnih revij in periodičnih publikacij, v tiskani in elektronski obliki, različnih založnikov in iz različnih držav z namenom njihovega upravljanja in zagotavljanja dostave za EUIPO.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dobava tiskanih in elektronskih knjig v več jezikih EU preko elektronske platforme

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
22100000 Tiskane knjige, brošure in letaki
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

EUIPO išče 2 zaporedna izvajalca, ki sta zmožna centralizirati nakupe, upravljanje in dostavo tiskanih in elektronskih knjig v 5 delovnih jezikih EUIPO (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina in španščina) različnih založnikov in iz različnih držav preko platforme.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/11/2016
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 03/11/2016
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

vsak ponudnik lahko pošlje največ 2 zastopnika. EUIPO je treba pred 31.10.2016 po faksu (+34 96 513 85 00) ali e-pošti (procurement@euipo.europa.eu) posredovati imena obiskovalcev in številke osebnih dokumentov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos z naslova, navedenega v točki I.3. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev, sprememb ali odgovorov na vprašanja v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/09/2016