Roboty budowlane - 338058-2021

05/07/2021    S127

România-Suceava: Lucrări generale de construcţii de conducte

2021/S 127-338058

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 098-259065)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ACET S.A. Suceava
Număr naţional de înregistrare: RO713519
Adresă: Str. Mihai Eminescu nr. 5
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720183
Țară: România
Persoană de contact: Groza Stefan
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Telefon: +40 230206315
Fax: +40 230520941
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.acetsv.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Construcția branșamentelor și a rețelelor de apă uzată din localitatea Dolhasca, cod SV-CL-17

Număr de referinţă: SV-CL-17
II.1.2)Cod CPV principal
45231100 Lucrări generale de construcţii de conducte
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul de lucrari „Constructia bransamentelor si a retelelor de apa uzata din localitatea Dolhasca” cuprinde:

— obiect 1 – bransamente si instrumente de masura apa potabila, care presupune realizarea a 337 buc. bransamente si realizarea a opt camine de vane, cinci vane ingropate si 30 de hidranti;

— obiect 2 – retea de canalizare menajera pe o lungime de 24 587 m;

— obiect 3 – statii de pompare apa uzata 9 buc. si conducte de refulare L= 3 862 m;

Lucrarile se refera la:

(a) lucrari de constructie;

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de notificare a defectelor, atunci cand este necesar;

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie) de 36 de luni, respectiv 1 095 zile;

(f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel: cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 25 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare/certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/06/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 098-259065

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 12/07/2021
A se citi:
Data: 26/07/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 12/07/2021
A se citi:
Data: 26/07/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 12/01/2022
A se citi:
Data: 26/01/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: