Servicii - 338751-2019

19/07/2019    S138    Serviciul European de Acțiune Externă - Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie restrânsă 

Côte d’Ivoire-Abidjan: Servicii de curățenie pentru spațiile Delegației Uniunii Europene în Côte d'Ivoire

2019/S 138-338751

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 135-330824)

Temei juridic:

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Uniunea Europeană, Délégation de l'Union européenne en République de Côte d'Ivoire
Adresă: 01 BP 1821 Abidjan 01
Localitate: Abidjan
Cod NUTS: 00
Țară: Coasta de Fildeş
Persoană de contact: Head of Administration
E-mail: Delegation-ivory-coast-procurement@eeas.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://eeas.europa.eu/delegations

Adresa profilului cumpărătorului: https://eeas.europa.eu/delegations/côte-divoire/area/jobs-funds_fr

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de curățenie pentru spațiile Delegației Uniunii Europene în Côte d'Ivoire

Număr de referinţă: EEAS/DELCIVA/2019/RP/0017
II.1.2)Cod CPV principal
90911000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prezentul contract vizează stabilirea resurselor umane și materiale necesare pentru asigurarea curățării profesionale a spațiilor de birouri ocupate de Delegație, precum și a oricărui alt loc desemnat în cadrul serviciilor ad-hoc.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/07/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 135-330824

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 23/08/2019
Ora locală: 23:59
A se citi:
Data: 23/08/2019
VII.2)Alte informații suplimentare:

Termenul-limită de depunere în persoană (livrare directă) a cererii de participare este 23.8.2019 (ora 15:00).