ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

darbai - 338973-2019

19/07/2019    S138    darbai - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Zabrze: Pramoninių blokų statybos darbai

2019/S 138-338973

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Darbai

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: JSW Koks S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: 0000445684
Adresas: Alojzego Pawliczka 1
Miestas: Zabrze
NUTS kodas: PL22A
Pašto kodas: 41-800
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Janusz Osmólski
El. paštas: josmolski@jswkoks.pl
Telefonas: +48 327575654
Faksas: +48 327575043

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.jswkoks.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: spółka prawa handlowego
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: działalność przemysłowa

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A. Odział KKZ – Koksownia Radlin

Nuorodos numeris: P/34/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45213251 - IA01
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest: realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego na zasadzie budowy Kompletnego Obiektu „pod klucz”, polegającego na zaprojektowaniu oraz budowie bloku energetycznego w celu zagospodarowania nadwyżki gazu koksowniczego w Koksowni Radlin, poprzez wykorzystanie tego gazu jako paliwa gazowego sztucznego do opalania bloku energetycznego, wytwarzającego energię elektryczną i ciepło użytkowe w procesie kogeneracji na potrzeby własne i na sprzedaż.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 289 000 000.00 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45251000 - IA01
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL227
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

JSW Koks S.A. Oddział Radlin

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest: realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego na zasadzie budowy Kompletnego Obiektu „pod klucz”, polegającego na zaprojektowaniu oraz budowie bloku energetycznego w celu zagospodarowania nadwyżki gazu koksowniczego w Koksowni Radlin, poprzez wykorzystanie tego gazu jako paliwa gazowego sztucznego do opalania bloku energetycznego, wytwarzającego energię elektryczną i ciepło użytkowe w procesie kogeneracji na potrzeby własne i na sprzedaż.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wizja lokalna (obligatoryjna) dla Oferentów, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu, po ukazaniu się ogłoszenia, odbędzie się w dniu 5.12.2018 r. o godz. 10:00 w JSW KOKS S.A. Koksowni Radlin, ul. Hutnicza 1, 44-310 Radlin, POLSKA. Miejsce spotkania – Brama Główna.

Oferenci, którzy nie pojawią się na wizji, zostaną automatycznie wykluczeni z dalszego postępowania przetargowego.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 220-502751
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A. Odział KKZ – Koksownia Radlin

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
12/06/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Rafako S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: 6390001788
Adresas: Łąkowa 33
Miestas: Racibórz
NUTS kodas: PL227
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 180 000 000.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 289 000 000.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Materiały przetargowe zawierające Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Można odebrać osobiście (płyta CD) w JSW KOKS S.A., Oddział Przyjaźń, 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1, POLSKA, w Dziale Przetargów, budynek „WODNIK” pokój nr 212

lub

Otrzymać elektronicznie

Upoważnionymi do kontaktów z Oferentami w zakresie procedury przetargowej są:

Janusz Osmólski – Kierownik Działu Przetargów – tel. +48 327575654, faks +48 327575043,

e-mail: josmolski@jswkoks.pl,

Katarzyna Sierka – Specjalista ds. Przetargów – tel. +48 327575392,

e-mail: ksierka@jswkoks.pl

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: JSW Koks S.A.
Adresas: Alojzego Pawliczka 1
Miestas: Zabrze
Pašto kodas: 41-800
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 327575000
Faksas: +48 324164240
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: JSW KOKS S.A., Oddział Przyjaźń
Adresas: ul. Koksownicza 1
Miestas: Dąbrowa Górnicza
Pašto kodas: 42-532
Šalis: Lenkija
El. paštas: josmolski@jswkoks.pl
Telefonas: +48 327575654
Faksas: +48 327575043

Interneto adresas: www.jswkoks.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/07/2019