Paslaugos - 340826-2019

19/07/2019    S138    - - Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Poznań: Atliekų šalinimo ir apdorojimo paslaugos

2019/S 138-340826

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 128-313451)

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
7831689634
al. Marcinkowskiego 11
Poznań
61-827
Lenkija
Asmuo ryšiams: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Telefonas: +48 618530813
El. paštas: mag.pio@odpady.poznan.pl
Faksas: +48 618530842
NUTS kodas: PL418

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.odpady.poznan.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 05 03

Nuorodos numeris: ZZO-ZZ-341-15-2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90510000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze w celu dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom, w procesach odzysku.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/07/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 128-313451

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Miejsce:
Yra:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.7.2019 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: al.

Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, POLSKA).

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

Turi būti:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.7.2019 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, POLSKA).

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 19/07/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 23/07/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 19/07/2019
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 23/07/2019
Vietos laikas: 12:00
VII.2)Kita papildoma informacija: