ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 340826-2019

19/07/2019    S138    Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Poznań: Atliekų šalinimo ir apdorojimo paslaugos

2019/S 138-340826

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 128-313451)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 7831689634
Adresas: al. Marcinkowskiego 11
Miestas: Poznań
NUTS kodas: PL418
Pašto kodas: 61-827
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
El. paštas: mag.pio@odpady.poznan.pl
Telefonas: +48 618530813
Faksas: +48 618530842

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.odpady.poznan.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 05 03

Nuorodos numeris: ZZO-ZZ-341-15-2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90510000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze w celu dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom, w procesach odzysku.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/07/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 128-313451

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Miejsce:
Yra:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.7.2019 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: al.

Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, POLSKA).

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

Turi būti:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.7.2019 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, POLSKA).

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 19/07/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 23/07/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 19/07/2019
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 23/07/2019
Vietos laikas: 12:00
VII.2)Kita papildoma informacija: