Dostawy - 341402-2017

TITytułPolska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne
NDNr dokumentu341402-2017
PDData publikacji31/08/2017
OJDz.U. S166
TWMiejscowośćLUBLIN
AUNazwa instytucjiUniwersytet Medyczny w Lublinie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany29/08/2017
DTTermin15/09/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV33192500 - Probówki
33696500 - Odczynniki laboratoryjne
33793000 - Laboratoryjne wyroby szklane
38000000 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
38437120 - Stojaki na pipety
OCPierwotny kod CPV33192500 - Probówki
33696500 - Odczynniki laboratoryjne
33793000 - Laboratoryjne wyroby szklane
38000000 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
38437120 - Stojaki na pipety
RCKod NUTSPL814
IAAdres internetowy (URL)www.umlub.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE