Paslaugos - 342044-2022

Submission deadline has been amended by:  371085-2022
24/06/2022    S120

Čekija-Hradec Králové: Socialinio darbo ir kitos susijusios paslaugos

2022/S 120-342044

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Královéhradecký kraj
Nacionalinis registracijos Nr.: 70889546
Adresas: Pivovarské náměstí 1245/2
Miestas: Hradec Králové
NUTS kodas: CZ052 Královéhradecký kraj
Pašto kodas: 50003
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.
El. paštas: zakazky@holec-advokati.cz
Telefonas: +420 296325235
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Pirkėjo profilio adresas: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 07759711
Adresas: Radlická 3185/1c
Miestas: Praha 5
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
Pašto kodas: 15000
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Mgr. Kateřina Godycká
El. paštas: zakazky@holec-advokati.cz
Telefonas: +420 296325235
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.holec-advokati.cz/
Pirkėjo profilio adresas: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dílčí část 8 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší a osoby v krizi - Královédvorsko

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
85300000 Socialinio darbo ir kitos susijusios paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění služby sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší a osoby v krizi. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 7 047 188.00 CZK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dílčí část 8 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší a osoby v krizi - Královédvorsko

Pirkimo dalies Nr.: 8
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
85300000 Socialinio darbo ir kitos susijusios paslaugos
98000000 Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos
75200000 Paslaugų teikimas bendruomenei
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ052 Královéhradecký kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Místem plnění je Královéhradecký kraj, region Královédvorsko.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění služby sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší a osoby v krizi. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 7 047 188.00 CZK
II.2.7)Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII

II.2.14)Papildoma informacija

II.1.1) Název: Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že tímto formulářem je vyhlašována pouze část VZ.

II.1.5) - předpokládaná hodnota je Zadavatelem uvedena pouze za tuto část VZ.

II.2.13) Zadavatel předpokládá, že předmět této VZ bude spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPZ+ v rámci projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, rozhodnutí o registraci sociální služby dle 5.5. písm. b) ZD Vymezení sociální služby uvedené v registraci musí odpovídat minimálně: § 70 ZSS - Sociální rehabilitace, osoby bez přístřeší a osoby v krizi.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros forma
Procedūra su derybomis
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.10)Procedūrai taikomų nacionalinių taisyklių nurodymas:
IV.1.11)Pagrindinės sutarties skyrimo procedūros ypatybės:

§3 písm. i) ZZVZ - řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu dle § 129 ZZVZ

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas / Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas
Data: 22/07/2022
Vietos laikas: 12:00
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Čekų kalba

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/06/2022