Paslaugos - 342579-2022

24/06/2022    S120

Prancūzija-Saint-Maurice-de-Beynost: Maisto mokykloms paslaugos

2022/S 120-342579

Skelbimas apie koncesijos suteikimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/23/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: ville de Saint-Maurice de Beynost
Adresas: avenue du Mas Rolland
Miestas: Saint-Maurice-de-Beynost
NUTS kodas: FRK21 Ain
Pašto kodas: 01700
Šalis: Prancūzija
El. paštas: finances@saint-maurice-de-beynost.fr
Telefonas: +33 0478551408
Faksas: +33 0478551280
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.saint-maurice-de-beynost.fr/
Pirkėjo profilio adresas: http://mairie-saint-maurice-de-beynost.e-marchespublics.com
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

service public de la restauration collective pour les usagers scolaires, périscolaires, crèches et portage de repas

Nuorodos numeris: P2022-01-S
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
55523100 Maisto mokykloms paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

la présente consultation a pour objet la gestion déléguée de la restauration collective scolaire, périscolaire et les repas du CCAS de la Commune de Saint Maurice de Beynost, à savoir la fabrication et la livraison des repas dans les écoles publiques et les accueils de loisirs municipaux et le portage des repas au domicile des seniors

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši koncesija suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 1 600 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
55523100 Maisto mokykloms paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FRK21 Ain
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

la présente consultation a pour objet la gestion déléguée de la restauration collective scolaire, périscolaire et les repas du CCAS de la commune de Saint-Maurice-De-Beynost, à savoir la fabrication et la livraison des repas dans les écoles publiques et les accueils de loisirs municipaux et le portage des repas au domicile des séniors

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Koncesija suteikiama remiantis toliau aprašytais kriterijais:
  • Kriterijus: Eléments techniques sur 60 points
  • Kriterijus: Eléments financiers sur 40 points
II.2.7)Koncesijos trukmė
Pradžia: 01/09/2022
Pabaiga: 31/08/2027
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros forma
Suteikimo procedūra su išankstiniu koncesijos skelbimu
IV.1.11)Pagrindinės sutarties skyrimo procedūros ypatybės:
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 026-067578

V dalis: Koncesijos suteikimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

service Public de la Restauration collective pour les usagers scolaires , périscolaires, crèches et portage des repas

Koncesija/pirkimo dalis suteikiama: taip
V.2)Koncesijos suteikimas
V.2.1)Sprendimo suteikti koncesiją priėmimo data:
19/06/2022
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: elres
Adresas: 9/11 Allée de l'arche
Miestas: Paris-la-Defense
NUTS kodas: FR105 Hauts-de-Seine
Pašto kodas: 92032
Šalis: Prancūzija
Koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie koncesijos vertę ir pagrindines finansavimo sąlygas (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertė: 1 600 000.00 EUR
Bendra koncesijos / pirkimo dalies vertė: 1 530 455.00 EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: palais des Juridictions Administratives
Adresas: 184, rue Duguesclin
Miestas: Lyon Cedex 03
Pašto kodas: 69433
Šalis: Prancūzija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/06/2022