Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 344872-2017

02/09/2017    S168

Belgia-Bruxelles: Sondaje Eurobarometru standard – PO/2017-11/A2

2017/S 168-344872

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Communication, Unit A2 — Corporate Services
Adresă: rue de la Loi 56
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
Persoană de contact: Mr Ioan Vascan
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, Directorate-General for Communication
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.europarl.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul European al Regiunilor (CoR)
Adresă: rue Belliard 99–101
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.cor.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul Economic și Social European (CESE)
Adresă: rue Belliard 99–101
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții, „reprezentând Grupul BEI (BEI și FEI)”
Adresă: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: 2950
Țară: Luxemburg
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Biroul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Biroul OAREC)
Adresă: Zigfrida Annas Meierovica boulevard 14
Localitate: Riga
Cod NUTS: LV006 Rīga
Cod poștal: 1050
Țară: Letonia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.berec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
Adresă: Santiago de Compostela, 12 (Edificio Miribilla), 5th Floor
Localitate: Bilbao (Biscay)
Cod NUTS: ES213 Vizcaya
Cod poștal: 48003
Țară: Spania
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://osha.europa.eu/en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Adresă: via Carlo Magno 1A
Localitate: Parma PR
Cod NUTS: ITH52 Not specified
Cod poștal: 43126
Țară: Italia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Adresă: Wyattville Road, Loughlinstown
Localitate: Dublin
Cod NUTS: IE061 Not specified
Cod poștal: D18 KP65
Țară: Irlanda
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eurofound.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
Adresă: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Localitate: London
Cod NUTS: UKI LONDON
Cod poștal: E14 5EU
Țară: Regatul Unit
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.ema.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
Adresă: Praça Europa 1, Cais de Sodré
Localitate: Lisbon
Cod NUTS: PT17 Lisboa
Cod poștal: 1249-289
Țară: Portugalia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.emcdda.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
Adresă: Schwarzenbergplatz 11
Localitate: Vienna
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1040
Țară: Austria
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.fra.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul unic de rezoluție (SRB)
Adresă: Treurenberg 22
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.srb.europa.eu
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:

Belgia.

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sondaje Eurobarometru standard – PO/2017-11/A2.

Număr de referinţă: PO/2017-11/A2.
II.1.2)Cod CPV principal
79320000 Servicii de sondaje de opinie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul-cadru va permite autorităților contractante să comande sondaje Eurobarometru standard sau speciale în statele membre ale UE și în țările candidate, precum și sondaje ad-hoc în statele membre ale UE și alte țări sau teritorii.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 51 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Toate țările sau teritoriile enumerate în caietul de sarcini al licitației.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest contract acoperă sondaje Eurobarometru standard sau speciale și sondaje ad-hoc pentru a evalua și a analiza opinia publică.

Sondajele Eurobarometru standard sau speciale constau în principal în studii aprofundate privind subiecte specifice și analizează tendințele pe termen lung privind atitudinile legate direct sau indirect de afacerile europene. Contractantul trebuie să dețină capacitatea de a presta toate serviciile descrise în sondaje în toate țările sau teritoriile implicate printr-o rețea de institute de sondaje. Serviciile ad-hoc sunt alte activități aferente analizei publice, astfel cum este descris la punctul 2.2.4 din caietul de sarcini al licitației. Contractantul va fi centrul de coordonare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 51 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Contractul-cadru se reînnoiește automat o dată pentru o perioadă de 24 de luni, cu excepția cazului în care una dintre părți primește o notificare oficială în care se specifică contrariul, cu cel puțin 3 luni înainte de încheierea perioadei în curs. Reînnoirea nu modifică sau amână obligațiile existente.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/11/2017
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/11/2017
Ora locală: 11:00
Locul:

Comisia Europeană, Directorate-General for Communication, Meeting Room, 3rd Floor, Unit A2, rue de la Loi 56, 1000 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Se solicită comunicarea numelor, funcțiilor, numărului cărții de identitate și a naționalității la adresa de e-mail menționată în secțiunea I.1.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Toate documentele aferente acestei licitații, inclusiv toate informațiile suplimentare de pe parcursul procedurii, sunt publicate la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843

Ofertanții trebuie să consulte acest site în mod regulat, deoarece se pot publica informații suplimentare în orice moment pe durata procedurii.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/08/2017