Usługi - 345505-2020

Submission deadline has been amended by:  410189-2020
TITytułPolska-Skierniewice: Usługi wdrażania oprogramowania
NDNumer publikacji ogłoszenia345505-2020
PDData publikacji22/07/2020
OJNumer wydania Dz.U. S140
TWMiejscowość nabywcySKIERNIEWICE
AUNazwa urzędowa nabywcyZakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany17/07/2020
DTTermin składania ofert15/09/2020
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45000000 - Roboty budowlane
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
38420000 - Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów
38221000 - Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
48150000 - Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
72268000 - Usługi dostawy oprogramowania
31600000 - Sprzęt i aparatura elektryczna
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
30200000 - Urządzenia komputerowe
72263000 - Usługi wdrażania oprogramowania
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL715
IAAdres internetowy (URL)www.wodkan-skierniewice.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE