Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 346186-2018

08/08/2018    S151

Belgia-Bruxelles: Planul de cooperare sectorială în materie de competențe: Către o strategie a UE care să abordeze nevoile în materie de competențe și de recrutare ale lanțului valoric de suport de hârtie (producția de celuloză și hârtie și imprimarea pe suport de hârtie)

2018/S 151-346186

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
Adresă: Avenue du Bourget 1
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1140
Țară: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/EASME
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/easme/en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3899
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3899
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Planul de cooperare sectorială în materie de competențe: Către o strategie a UE care să abordeze nevoile în materie de competențe și de recrutare ale lanțului valoric de suport de hârtie (producția de celuloză și hârtie și imprimarea pe suport de hârtie)

Număr de referinţă: EASME/COSME/2018/023
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Aceasta este o licitație sub forma unei proceduri deschise lansată în vederea încheierii unui contract de servicii pentru următorul subiect: „Către o strategie a UE care să abordeze nevoile în materie de competențe și de recrutare ale lanțului valoric pe suport de hârtie (producția de celuloză și hârtie și imprimarea pe suport de hârtie)“.

Obiectivul general al acestei licitații este de a oferi un cadru pentru dezvoltarea unei strategii sectoriale în materie de competențe și de recrutare a lanțului valoric al UE pe suport de hârtie, care să abordeze atât nevoile de competențe actuale, cât și cele viitoare, precum și conținutul educațional și de formare profesională și problemele de recrutare, ca o bază pentru a ajuta sectorul să rămână competitiv la nivel global în contextul schimbărilor tehnologice și politice care răspund provocărilor societale.

Pachetele de lucru și sarcinile care urmează să fie prestate de contractant sunt detaliate în continuare în caietul de sarcini al licitației, secțiunea 1.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79600000 Servicii de recrutare
79810000 Servicii tipografice
03460000 Celuloză
30197630 Hârtie pentru tipărit
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi executate la sediul specificat de contractant, cu excepția cazului în care trebuie organizate reuniuni la sediul EASME sau al Comisiei Europene.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aceasta este o licitație sub forma unei proceduri deschise lansată în vederea încheierii unui contract de servicii pentru următorul subiect: „Către o strategie a UE care să abordeze nevoile în materie de competențe și de recrutare ale lanțului valoric pe suport de hârtie (producția de celuloză și hârtie și imprimarea pe suport de hârtie)“.

Obiectivul general al acestei licitații este de a oferi un cadru pentru dezvoltarea unei strategii sectoriale în materie de competențe și de recrutare a lanțului valoric al UE pe suport de hârtie, care să abordeze atât nevoile de competențe actuale, cât și cele viitoare, precum și conținutul educațional și de formare profesională și problemele de recrutare, ca o bază pentru a ajuta sectorul să rămână competitiv la nivel global în contextul schimbărilor tehnologice și politice care răspund provocărilor societale.

Pachetele de lucru și sarcinile care urmează să fie prestate de contractant sunt detaliate în continuare în caietul de sarcini al licitației, secțiunea 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul de lucru COSME pentru 2017. Elementul GRO/SME/17/C/07 – Planul de cooperare sectorială în materie de competențe. 8. Industria hârtiei.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/09/2018
Ora locală: 11:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/09/2018
Ora locală: 15:00
Locul:

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii

Covent Garden 2

Place Charles Rogier 16

1210 Brussels, Belgia

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/08/2018