Storitve - 346186-2018

08/08/2018    S151

Belgija-Bruselj: Načrt za sektorsko sodelovanje na področju spretnosti: oblikovanje strategije EU, ki obravnava spretnosti in potrebe po zaposlovanju v papirni vrednostni verigi (proizvodnja celuloze in papirja ter tiskanje na papir)

2018/S 151-346186

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Poštni naslov: Avenue du Bourget 1
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1140
Država: Belgija
E-naslov: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/EASME
Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/easme/en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3899
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3899
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Načrt za sektorsko sodelovanje na področju spretnosti: oblikovanje strategije EU, ki obravnava spretnosti in potrebe po zaposlovanju v papirni vrednostni verigi (proizvodnja celuloze in papirja ter tiskanje na papir)

Referenčna številka dokumenta: EASME/COSME/2018/023
II.1.2)Glavna koda CPV
79000000 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Javni razpis v obliki odprtega postopka z namenom sklenitve pogodbe o storitvah na naslednjem področju: „oblikovanje strategije EU, ki obravnava spretnosti in potrebe po zaposlovanju v papirni vrednostni verigi (proizvodnja celuloze in papirja ter tiskanje na papir)“.

Splošni cilj tega javnega razpisa je zagotoviti okvir za razvoj strategije v zvezi s sektorskimi spretnostmi in zaposlovanjem za papirno vrednostno verigo EU, ki obravnava trenutne in verjetne prihodnje potrebe po spretnostnih, vsebine na področju izobraževanja in usposabljanja ter vprašanja zaposlovanja in bo služila kot podlaga za pomoč sektorju pri ohranjanju konkurenčnosti na globalni ravni vpričo tehnoloških sprememb in sprememb politike, ki predstavljajo odziv na družbene izzive.

Delovni paketi in naloge, ki jih bo moral opraviti izvajalec, so podrobneje opisane v oddelku 1 razpisnih specifikacij.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79600000 Storitve zaposlovanja
79810000 Tiskarske storitve
03460000 Celuloza
30197630 Papir za tiskanje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih določi izvajalec, razen v primeru, da sestanki potekajo v prostorih EASME ali prostorih Evropske komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Javni razpis v obliki odprtega postopka z namenom sklenitve pogodbe o storitvah na naslednjem področju: „oblikovanje strategije EU, ki obravnava spretnosti in potrebe po zaposlovanju v papirni vrednostni verigi (proizvodnja celuloze in papirja ter tiskanje na papir)“.

Splošni cilj tega javnega razpisa je zagotoviti okvir za razvoj strategije v zvezi s sektorskimi spretnostmi in zaposlovanjem za papirno vrednostno verigo EU, ki obravnava trenutne in verjetne prihodnje potrebe po spretnostnih, vsebine na področju izobraževanja in usposabljanja ter vprašanja zaposlovanja in bo služila kot podlaga za pomoč sektorju pri ohranjanju konkurenčnosti na globalni ravni vpričo tehnoloških sprememb in sprememb politike, ki predstavljajo odziv na družbene izzive.

Delovni paketi in naloge, ki jih bo moral opraviti izvajalec, so podrobneje opisane v oddelku 1 razpisnih specifikacij.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Delovni program COSME za leto 2017. Postavka GRO/SME/17/C/07 – Načrt za sektorsko sodelovanje na področju spretnosti. 8. Papirna industrija.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 13/09/2018
Lokalni čas: 11:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 14/09/2018
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja

Covent Garden 2

Place Charles Rogier 16

1210 Brussels, Belgija

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Telefaks: +35 243032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/08/2018