Prekės - 348442-2019

24/07/2019    S141

Lenkija-Katowice: Konvejerių dalys

2019/S 141-348442

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 131-322818)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krystyna Królik
El. paštas: k.krolik@pgg.pl
Telefonas: +48 327161480
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01.

Nuorodos numeris: 701902818
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
42419800 Konvejerių dalys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01, wg asortymentu i w ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 21 części (zadań), przy czym zadanie nr 21 obejmuje 143 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje (w zakresie zadania nr 21 nie przewiduje się bez aukcji).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/07/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 131-322818

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.1.4
Keistino teksto vieta: Krótki opis
Yra:

Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01, wg asortymentu i w ilościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 21 części (zadań), przy czym zadanie nr 21 obejmuje 144 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje (w zakresie zadania nr 21 nie przewiduje się bez aukcji).

Turi būti:

Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01, wg asortymentu i w ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 21 części (zadań), przy czym zadanie nr 21 obejmuje 143 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje (w zakresie zadania nr 21 nie przewiduje się bez aukcji).

Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 21
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia
Yra:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości 51 737 szt.

Turi būti:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości 51 732 szt.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 24/07/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 05/08/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Yra:
Data: 21/09/2019
Turi būti:
Data: 03/10/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 24/07/2019
Vietos laikas: 09:15
Turi būti:
Data: 05/08/2019
Vietos laikas: 09:15
VII.2)Kita papildoma informacija: