Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Prekės - 348442-2019

24/07/2019    S141

Lenkija-Katowice: Konvejerių dalys

2019/S 141-348442

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 131-322818)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krystyna Królik
El. paštas: k.krolik@pgg.pl
Telefonas: +48 327161480
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01.

Nuorodos numeris: 701902818
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
42419800 Konvejerių dalys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01, wg asortymentu i w ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 21 części (zadań), przy czym zadanie nr 21 obejmuje 143 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje (w zakresie zadania nr 21 nie przewiduje się bez aukcji).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/07/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 131-322818

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.1.4
Keistino teksto vieta: Krótki opis
Yra:

Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01, wg asortymentu i w ilościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 21 części (zadań), przy czym zadanie nr 21 obejmuje 144 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje (w zakresie zadania nr 21 nie przewiduje się bez aukcji).

Turi būti:

Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01, wg asortymentu i w ilościach określonych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, z podziałem na 21 części (zadań), przy czym zadanie nr 21 obejmuje 143 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje (w zakresie zadania nr 21 nie przewiduje się bez aukcji).

Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 21
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia
Yra:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości 51 737 szt.

Turi būti:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych Pioma dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości 51 732 szt.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 24/07/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 05/08/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Yra:
Data: 21/09/2019
Turi būti:
Data: 03/10/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 24/07/2019
Vietos laikas: 09:15
Turi būti:
Data: 05/08/2019
Vietos laikas: 09:15
VII.2)Kita papildoma informacija: