Bunuri - 348551-2022

29/06/2022    S123

Germania-Karlsruhe: Aripa M – Încălzire și ventilație a structurii principale a aripii M

2022/S 123-348551

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 102-281579)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), Karlsruhe, JRC.G — Nucleare Überwachung und Sicherheit (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
Adresă: PO Box 2340
Localitate: Karlsruhe
Cod NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Cod poștal: 76125
Țară: Germania
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Aripa M – Încălzire și ventilație a structurii principale a aripii M

Număr de referinţă: JRC/KRU/2022/OP/1063
II.1.2)Cod CPV principal
44620000 Radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală şi piese ale acestora
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Aripa M – Încălzire și ventilație a structurii principale a aripii M.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/06/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 102-281579

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 04/07/2022
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 18/07/2022
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 06/07/2022
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 20/07/2022
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare: