Storitve - 350132-2018

10/08/2018    S153

Švedska-Solna: Varnostne storitve

2018/S 153-350132

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
Poštni naslov: Granits väg 8
Kraj: Solna
Šifra NUTS: SE SVERIGE
Poštna številka: 171 65
Država: Sweden
Kontaktna oseba: Procurement Back Office
E-naslov: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ecdc.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3981
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3981
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Varnostne storitve

Referenčna številka dokumenta: RP/2018/RMC/10024
II.1.2)Glavna koda CPV
75241000 Storitve na področju javne varnosti
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj naročila je zagotoviti varnostne storitve ter varnostno in zaščitno opremo za izboljšanje varnosti ECDC. Izvajalec mora biti sposoben dobaviti opremo, ki jo zahteva ECDC, zagotoviti njeno namestitev in vzdrževanje ter izvesti certificirano usposabljanje s strani specializiranega osebja. Obseg storitev vključuje, vendar ni omejen na:

— nadzor dostopa obiskovalcev do prostorov ECDC,

— nadzor in obhode prostorov ECDC,

— zagotavljanje in vzdrževanje varnostne in zaščitne opreme,

— zagotavljanje ad-hoc strokovnega znanja s področja varnosti in zaščite v prostorih.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2 190 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79711000 Storitve nadzorovanja alarmnih naprav
79710000 Varovalne storitve
79713000 Storitve varovanja z varnostniki
42960000 Sistem vodenja in kontrole, tiskarska in grafična oprema, oprema za avtomatizacijo pisarne in obdelavo podatkov
51700000 Storitve inštalacije opreme za protipožarno zaščito
75250000 Storitve gasilskih in reševalnih služb
79715000 Storitve patruljnih služb
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SE SVERIGE
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori ECDC

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj naročila je zagotoviti varnostne storitve ter varnostno in zaščitno opremo za izboljšanje varnosti ECDC. Izvajalec mora biti sposoben dobaviti opremo, ki jo zahteva ECDC, zagotoviti njeno namestitev in vzdrževanje ter izvesti certificirano usposabljanje s strani specializiranega osebja. Obseg storitev vključuje, vendar ni omejen na:

— nadzor dostopa obiskovalcev do prostorov ECDC,

— nadzor in obhode prostorov ECDC,

— zagotavljanje in vzdrževanje varnostne in zaščitne opreme,

— zagotavljanje ad-hoc strokovnega znanja s področja varnosti in zaščite v prostorih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2 190 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 4
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 05/09/2018
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/08/2018