Storitve - 356356-2016

13/10/2016    S198

Španija-Alicante: Storitve raziskav o zadovoljstvu zaposlenih

2016/S 198-356356

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
Nacionalna identifikacijska številka: V-03965324
Poštni naslov: Avenida de Europa, 4
Kraj: Alicante (Alicante)
Šifra NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Poštna številka: 03008
Država: Španija
E-naslov: Procurement@euipo.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1937
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve raziskav o zadovoljstvu zaposlenih.

Referenčna številka dokumenta: AO/015/16.
II.1.2)Glavna koda CPV
79311000 Storitve anketiranja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Delo Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v naslednjih 5 letih je opredeljeno v strateškem načrtu za leto 2020 (Strategic Plan 2020 – SP2020), ki je bil sprejet 1.6.2016, podrobneje pa je opisan v letnih delovnih programih urada. S SP2020 želi EUIPO še naprej na najboljši način nadaljevati s svojimi operativnimi in upravnimi dejavnostmi ter biti najbolje pripravljen na prihodnje izzive.

Namen tega javnega razpisa je zagotoviti storitve raziskav o zadovoljstvu osebja. Raziskave bo redno in periodično izvajal neodvisni ponudnik, da bi uradu pomagal pri uresničitvi ciljev, določenih v SP2020.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Ta javni razpis bo zagotovil pogodbeni način za zadostitev potreb po:

— izvedbi periodičnih in neodvisnih raziskav o zadovoljstvu osebja,

— upravljanju celotnega procesa in metodologije: od priprave in potrditve vprašalnika do objave ankete, zbiranja rezultatov, analize rezultatov in spodbujanja delavnic za pripravo akcijskih načrtov z osebjem in vodstvom EUIPO.

Storitve na teh področjih se bodo ves čas izvajale pod nadzorom, kontrolo in vodstvom uslužbenca EUIPO.

Obseg oddanega okvirnega naročila zajema storitve, navedene v Prilogi II – tehnične specifikacije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 160 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 14/11/2016
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 15/11/2016
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Vsak ponudnik lahko pošlje največ 2 zastopnika. Uradu je treba po faksu št. +34 965138500 ali po e-pošti na procurement@euipo.europa.eu do 11.11.2016 sporočiti imena in številke osebnih dokumentov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos z naslova, navedenega v točki I.3. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev, sprememb ali odgovorov na vprašanja v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/10/2016