Bunuri - 357397-2017

12/09/2017    S174    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Iași: Accesorii de diagnosticare

2017/S 174-357397

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi
B-dul Independentei nr. 1
Punct(e) de contact: Serv. Achizitii Publice
În atenția: ec. Andreea Rusu
700111 Iasi
România
Telefon: +40 0232240822
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Fax: +40 0232267706

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.spitalspiridon.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Materiale sanitare program AP ENDO.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul autoritatii contractante.

Cod NUTS RO213

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Contractele subsecvente vor fi incheiate lunar sau trimestrial, in functie de necesitatie identificate si fondurile alocate. estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent, conform art. 20 al 8, lit g / HG 395/2016, pentru fiecare lot in parte, este precizata in Sectiunea LOTURI.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizare dispozitive medicale de tipul materialelor sanitare in cadrul Programului de Sanatate AP ENDO.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130, 33141122, 33141126

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru, precum si ale cantitatilor minime si
maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru (art
20, alin 8, lit f) / HG 395/2016), se regasesc, pentru fiecare lot in parte, in CAIETUL DE SARCINI atasat DA.
Valoarea estimată fără TVA: 1 912 744 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Ace injectoare
1)Descriere succintă
Ace injectoare.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 52 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 13200 lei.
Lot nr: 2 Denumire: Clipuri hemostatice preincarcate
1)Descriere succintă
Clipuri hemostatice preincarcate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141122

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 144 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 36200.00 lei.
Lot nr: 3 Denumire: Clipuri hemostatice reincarcabile
1)Descriere succintă
Clipuri hemostatice reincarcabile.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141122

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 52 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 13200.00 lei.
Lot nr: 4 Denumire: Ansamblu clipuri „over the scope”
1)Descriere succintă
Ansamblu clipuri „over the scope”.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141122

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 76 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 19200.00 lei.
Lot nr: 5 Denumire: Ligatoare de varice cu 6 inele
1)Descriere succintă
Ligatoare de varice cu 6 inele.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141126

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 48 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 12000.00 lei.
Lot nr: 6 Denumire: Ligatoare de varice cu 7 inele
1)Descriere succintă
Ligatoare de varice cu 7 inele.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141126

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 320 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 80000.00 lei.
Lot nr: 7 Denumire: Forceps hemostaza electrochirurgicala cu aplicare la nivel gastric
1)Descriere succintă
Forceps hemostaza electrochirurgicala cu aplicare la nivel gastric.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 10 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 2680.00 lei.
Lot nr: 8 Denumire: Forceps hemostaza electrochirurgicala cu aplicare la nivel colonic si esofagian
1)Descriere succintă
Forceps hemostaza electrochirurgicala cu aplicare la nivel colonic si esofagian.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 10 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 2680.00 lei.
Lot nr: 9 Denumire: Proba calda de coagulare bipolar
1)Descriere succintă
Proba calda de coagulare bipolar.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 16 784 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 4196.00 lei.
Lot nr: 10 Denumire: Stent metalic esofagian autoexpandabil 18 mm, lungime 10 cm
1)Descriere succintă
Stent metalic esofagian autoexpandabil 18 mm, lungime 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 20 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 5040.00 lei.
Lot nr: 11 Denumire: Stent metalic esofagian autoexpandabil 18 mm, lungime 12 cm
1)Descriere succintă
Stent metalic esofagian autoexpandabil 18 mm, lungime 12 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 20 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 5040.00 lei.
Lot nr: 12 Denumire: Stent metalic esofagian autoexpandabil 18 mm, lungime 15 cm
1)Descriere succintă
Stent metalic esofagian autoexpandabil 18 mm, lungime 15 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 20 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 5040.00 lei.
Lot nr: 13 Denumire: Stent metalic esofagian autoexpandabil 23 mm, lungime 10 cm
1)Descriere succintă
Stent metalic esofagian autoexpandabil 23 mm, lungime 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 80 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 20160.00 lei.
Lot nr: 14 Denumire: Stent metalic esofagian autoexpandabil 23 mm, lungime 12 cm
1)Descriere succintă
Stent metalic esofagian autoexpandabil 23 mm, lungime 12 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 80 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 20160.00 lei.
Lot nr: 15 Denumire: Stent metalic esofagian autoexpandabil 23 mm, lungime 15 cm
1)Descriere succintă
Stent metalic esofagian autoexpandabil 23 mm, lungime 15 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 80 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 20160.00 lei.
Lot nr: 16 Denumire: Stent metalic esofagian autoexpandabil cu eliberare proximala sau distala, lungime 10 cm
1)Descriere succintă
Stent metalic esofagian autoexpandabil cu eliberare proximala sau distala, lungime 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 26 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 6560.00 lei.
Lot nr: 17 Denumire: Stent metalic esofagian autoexpandabil cu eliberare proximala sau distala, lungime 12 cm
1)Descriere succintă
Stent metalic esofagian autoexpandabil cu eliberare proximala sau distala, lungime 12 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 26 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 6560.00 lei.
Lot nr: 18 Denumire: Stent metalic esofagian autoexpandabil cu eliberare proximala sau distala, lungime 15 cm
1)Descriere succintă
Stent metalic esofagian autoexpandabil cu eliberare proximala sau distala, lungime 15 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 26 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 6560.00 lei.
Lot nr: 19 Denumire: Sfincterotoame pentru canulare retrograda
1)Descriere succintă
Sfincterotoame pentru canulare retrograda.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 56 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 14100.00 lei.
Lot nr: 20 Denumire: Fire ghid pentru canulare retrograda
1)Descriere succintă
Fire ghid pentru canulare retrograda.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 121 440 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 30360.00 lei.
Lot nr: 21 Denumire: Balon dilatare esofagial/piloric/biliar (tip CRE), dimens. 8-10 mm
1)Descriere succintă
Balon dilatare esofagial/piloric/biliar (tip CRE), dimens. 8-10 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 17 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 4470.00 lei.
Lot nr: 22 Denumire: Balon dilatare esofagial/piloric/biliar (tip CRE), dimens. 10-12 mm
1)Descriere succintă
Balon dilatare esofagial/piloric/biliar (tip CRE), dimens. 10-12 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 17 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 4470.00 lei.
Lot nr: 23 Denumire: Balon dilatare esofagial/piloric/biliar (tip CRE), dimens. 12-15 mm
1)Descriere succintă
Balon dilatare esofagial/piloric/biliar (tip CRE), dimens. 12-15 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 17 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 4470.00 lei.
Lot nr: 24 Denumire: Balon dilatare esofagial/piloric/biliar (tip CRE), dimens. 15-18 mm
1)Descriere succintă
Balon dilatare esofagial/piloric/biliar (tip CRE), dimens. 15-18 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 17 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 4470.00 lei.
Lot nr: 25 Denumire: Balon dilatare esofagial/piloric/biliar (tip CRE), dimens. 18-20 mm
1)Descriere succintă
Balon dilatare esofagial/piloric/biliar (tip CRE), dimens. 18-20 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 17 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 4470.00 lei.
Lot nr: 26 Denumire: Balon dilatare biliar (tip CRE), diam. 4 mm
1)Descriere succintă
Balon dilatare biliar (tip CRE), diam. 4 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 11 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 2980.00 lei.
Lot nr: 27 Denumire: Balon dilatare biliar (tip CRE), diam. 6 mm
1)Descriere succintă
Balon dilatare biliar (tip CRE), diam. 6 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 11 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 2980.00 lei.
Lot nr: 28 Denumire: Balon dilatare biliar (tip CRE), diam. 8 mm
1)Descriere succintă
Balon dilatare biliar (tip CRE), diam. 8 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 11 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 2980.00 lei.
Lot nr: 29 Denumire: Balon dilatare biliar (tip CRE), diam. 10 mm
1)Descriere succintă
Balon dilatare biliar (tip CRE), diam. 10 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 11 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 2980.00 lei.
Lot nr: 30 Denumire: Stent metalic biliar autoexpandabil, 8 mm, lungime 80 mm
1)Descriere succintă
Stent metalic biliar autoexpandabil, 8 mm, lungime 80 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 21 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 5280.00 lei.
Lot nr: 31 Denumire: Stent metalic biliar autoexpandabil, 8 mm, lungime 100 mm
1)Descriere succintă
Stent metalic biliar autoexpandabil, 8 mm, lungime 100 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 21 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 5280.00 lei.
Lot nr: 32 Denumire: Stent metalic biliar autoexpandabil, 8 mm, lungime 120 mm
1)Descriere succintă
Stent metalic biliar autoexpandabil, 8 mm, lungime 120 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 21 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 5280.00 lei.
Lot nr: 33 Denumire: Stent metalic biliar autoexpandabil, 10 mm, lungime 60 mm
1)Descriere succintă
Stent metalic biliar autoexpandabil, 10 mm, lungime 60 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 42 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 10560.00 lei.
Lot nr: 34 Denumire: Stent metalic biliar autoexpandabil, 10 mm, lungime 80 mm
1)Descriere succintă
Stent metalic biliar autoexpandabil, 10 mm, lungime 80 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 63 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 15840.00 lei.
Lot nr: 35 Denumire: Stent metalic biliar autoexpandabil, 10 mm, lungime 100 mm
1)Descriere succintă
Stent metalic biliar autoexpandabil, 10 mm, lungime 100 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 63 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 15840.00 lei.
Lot nr: 36 Denumire: Stent metalic biliar autoexpandabil, 10 mm, lungime 120 mm
1)Descriere succintă
Stent metalic biliar autoexpandabil, 10 mm, lungime 120 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 63 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 15840.00 lei.
Lot nr: 37 Denumire: Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 10F, lungime 7 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 10F, lungime 7 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 7 504 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 1876.00 lei.
Lot nr: 38 Denumire: Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 10F, lungime 9 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 10F, lungime 9 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 7 504 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 1876.00 lei.
Lot nr: 39 Denumire: Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 10F, lungime 12 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 10F, lungime 12 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 15 008 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 3752.00 lei.
Lot nr: 40 Denumire: Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 10F, lungime 15 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 10F, lungime 15 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 15 008 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 3752.00 lei.
Lot nr: 41 Denumire: Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 8.5F, lungime 7 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 8.5F, lungime 7 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 3 752 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 938.00 lei.
Lot nr: 42 Denumire: Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 8.5F, lungime 7 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 8.5F, lungime 7 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 3 752 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 938.00 lei.
Lot nr: 43 Denumire: Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 8.5F, lungime 12 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 8.5F, lungime 12 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 3 752 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 938.00 lei.
Lot nr: 44 Denumire: Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 8.5F, lungime 15 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar repozitionabil cu sistem de livrare, 8.5F, lungime 15 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 3 752 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 938.00 lei.
Lot nr: 45 Denumire: Stent plastic pancreatic, 4F, lungime 4 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic pancreatic, 4F, lungime 4 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 7 504 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 1876.00 lei.
Lot nr: 46 Denumire: Stent plastic pancreatic, 4F, lungime 5 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic pancreatic, 4F, lungime 5 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 7 504 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 1876.00 lei.
Lot nr: 47 Denumire: Stent plastic pancreatic, 4F, lungime 7cm
1)Descriere succintă
Stent plastic pancreatic, 4F, lungime 7cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 7 504 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 1876.00 lei.
Lot nr: 48 Denumire: Stent plastic pancreatic, 5F, lungime 5 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic pancreatic, 5F, lungime 5 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 7 504 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 1876.00 lei.
Lot nr: 49 Denumire: Stent plastic pancreatic, 5F, lungime 7 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic pancreatic, 5F, lungime 7 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 7 504 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 1876.00 lei.
Lot nr: 50 Denumire: Stent plastic biliar, 10F, lungime 7 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar, 10F, lungime 7 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 15 008 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 3752.00 lei.
Lot nr: 51 Denumire: Stent plastic biliar, 10F, lungime 10 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar, 10F, lungime 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 15 008 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 3752.00 lei.
Lot nr: 52 Denumire: Stent plastic biliar, 10F, lungime 12 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar, 10F, lungime 12 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 15 008 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 3752.00 lei.
Lot nr: 53 Denumire: Stent plastic biliar, 8.5F, lungime 7 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar, 8.5F, lungime 7 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 15 008 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 3752.00 lei.
Lot nr: 54 Denumire: Stent plastic biliar, 8.5F, lungime 10 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar, 8.5F, lungime 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 15 008 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 3752.00 lei.
Lot nr: 55 Denumire: Stent plastic biliar, 8.5F, lungime 12 cm
1)Descriere succintă
Stent plastic biliar, 8.5F, lungime 12 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130

3)Cantitate sau domeniu
Conform Caietului de Sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 15 008 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent 3752.00 lei.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Nu se solicita garantie de participare conform art. 35 alin 2 din HG 395 / 2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri bugetare.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri(acord cadru cu trei
semnatari) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
aceste documente sunt:
— Certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia catre bugetul de stat si catre bugetele
asigurarilor sociale de stat (sanatate,pensii, somaj) – eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat – copie
conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— Certifcat privind plata taxelor si impozitelor locale – Eliberat de Primaria locala, certificatul fiscal sa ateste lipsa datoriilor restante la
momentul depunerii acestuia –copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— cazierul fiscal al operatorului economic, – copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
— Declaratie privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr.98/2016;
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin 2,
art. 167 alin 2, art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Referitor la Declaratia privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr.98/2016, persoanele cu functii de decizie sunt:
MANAGER DR. EC. IOAN BARLIBA;
DIRECTOR MEDICAL PROF. DR. STEFAN GEORGESCU;
DIRECTOR FIN.-CONTABIL EC. MARIANA LOGHIN;
DIRECTOR INGRIJIRI AGAPIE SPERANTA;
SEF CLINICA IGH PROF. DR. GHE. BALAN
SEF SERV. ACHIZ. PUBLICE EC. MONICA VICOL,
CONSILIER JURIDIC ADA MIHAELA SORANESCU
SEF SERV. FINANCIAR EC. CARMEN CUCIUREANU Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta,din care sa
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Ca documente suport se solicita certificat ONRC sau pentru
ofertantii straini, document echiivalent emis in tara de rezidenta.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz
emis de Ministerul Sanatatii in conformitate cu art. 926 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ca document suport se va
solicita avizul emis de Ministerul Sanatatii sau pentru ofertan?ii straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a Documentele
trebuie sa fie valabile la data solicitarii prezentarii si din ele sa rezulte autorizarea pentru importul/comercializarea/depozitarea de produse
conform obiectului procedurii de achizitie.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri(acord cadru cu trei
semnatari) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Dovedirea experientei in livrari de produse similare in ultimii 3 ani
Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate,
a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completare DUAE
Pentru sustinerea experientei similare declarate in DUAE,
operatorii economici vor prezenta, doar la solicitarea autoritatii
contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, numai de catre
ofertantii clasati pe primele trei locuri(acord cadru cu trei
semnatari)in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului
de atribuire, copii dupa certificate/documente emise sau
contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre
clientul beneficiar
Completare DUAE
Esantioanele, descrierile sau fotografiile
vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii
contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, numai de catre
ofertantii clasati pe primele trei locuri (acord cadru cu trei
semnatari), dupa aplicarea criteriului
de atribuire.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
33934 / 04.08.2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 016-026453 din 24.1.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 28.9.2017 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.9.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24.10.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
OPERATORII ECONOMICI SUNT OBLIGATI SA DEPUNA IN SEAP, SEMNAT CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, PANA LA DATA
LIMITA DE DEPUNERE:
— DUAE
— PROPUNEREA TEHNICA
— PROPUNEREA FINANCIARA
ULTERIOR, DUPA INTOCMIREA CLASAMENTULUI INTERMEDIAR, DOCUMENTELE SUPORT, ESANTIOANELE DESCRIERILE SAU
FOTOGRAFIILE VOR FI SOLICITATE
DOAR OFERTANTILOR CLASATI PE PRIMELE 3 LOCURI IN ACEST CLASAMENT.
Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati folosind urmatorul link:

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

termen de plata – Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor în termen de 60 zile de la data emiterii facturii, cu precizarea ca
aceasta poate fi platibila in conditiile in care CJAS Iasi achita lunar si la timp contravaloarea serviciilor medicale prezentate, validate si
facturate de catre spital. In cazul in care acest lucru nu se intampla sau exista motive neimputabile autoritatii contractante, plata se va efectua,
de comun acord esalonat, conform unei intelegeri scrise, agreata de ambele parti. Plata se face in lei, prin ordin de plata.
termen de livrare – este de maxim 7 zile de la primirea comenzii ferme
În cazul în care exista – corespunzator ofertelor clasate pe primul loc- oferte financiare cu preturi egale, la solicitarea comisiei, se vor depune
noi oferte. Daca egalitatea vizeaza pozitia 2, 3 din acordul cadru, elementul reofertarii va fi pretul,acesta nu va putea fi imbunatatit decat pana
la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Ex: daca egalitatea vizeaza poz 2 prin reofertare pretul ar putea fi imbunatatit
pana la nivelul pretului operatorului clasat Pe locul 1. Datele de depunere ale propunerilor fin de reofertare se vor comunica în solicitarea
transmisa de catre comisia de evaluare.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Potrivit Legii 101 / 2016, Cap. II si Cap. III.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Oficiul Juridic al Spitalului Sf. Spiridon Iasi
B dul Independentei nr. 1
700111 Iasi
România
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Telefon: +40 232240822
Fax: +40 232267706

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
8.9.2017