Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 35747-2020

24/01/2020    S17    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Ispanija-Malaga: Įrenginiai mieste

2020/S 017-035747

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga
Nacionalinis registracijos Nr.: P2906700F
Adresas: Avenida de Cervantes, 4
Miestas: Málaga
NUTS kodas: ES617
Pašto kodas: 29016
Šalis: Ispanija
Asmuo ryšiams: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga
El. paštas: mvortiz@malaga.eu
Telefonas: +34 951927723
Faksas: +34 951926572

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.malaga.eu

Pirkėjo profilio adresas: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DxxxopwdD5gQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xSizhUHQ7ROiEJrVRqloyA%3D%3D
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DxxxopwdD5gQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano y obras de accesibilidad para el transporte público en el término municipal de Málaga

Nuorodos numeris: 137/19
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34928400
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano y obras de accesibilidad para el transporte público en el término municipal de Málaga.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 343 504.66 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45000000
50850000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ES617
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

En los lugares que, a tal efecto, determine el responsable del contrato, en los términos y condiciones previstos en PCT y sus anexos.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano y obras de accesibilidad para el transporte público en el término municipal de Málaga.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 343 504.66 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— Capacidad de obrar,

— No prohibición para contratar,

— No estar incurso en incompatibilidades,

— Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cifra anual de negocio. Descripción: artículo 87 1a) de la LCSP conforme a la cláusula 25 del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Trabajos realizados. Descripción: artículo 89 1a) de la LCSP conforme a la cláusula 25 del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: redacción de un plan de gestión medioambiental que se aprobará por la dirección del contrato, detallando productos, materiales, objetos, residuos y basuras que se generen.

Consideraciones tipo social. Descripción: medidas que garanticen la igualdad en el acceso al empleo, la retribución, la promoción, la formación y la permanencia, así como la prevención del acoso sexual en el trabajo y, medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 24/02/2020
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Ispanų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 26/02/2020
Vietos laikas: 09:04
Vieta:

Ayuntamiento de Málaga — Servicio de Contratación y Compras.

Datos de dirección:

— Calle: Avenida de Cervantes, 4,

— Código postal: 29016,

— Población: Málaga,

— País: ESPAÑA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Descripción

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Málaga
Adresas: Avenida de Cervantes, 4
Miestas: Málaga
Pašto kodas: 29016
Šalis: Ispanija
El. paštas: tarcaytomalaga@malaga.eu
Telefonas: +34 951927156
Faksas: +34 951926574
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Málaga
Adresas: Avenida de Cervantes, 4
Miestas: Málaga
Pašto kodas: 29016
Šalis: Ispanija
El. paštas: tarcaytomalaga@malaga.eu
Telefonas: +34 951927156
Faksas: +34 951926574
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/01/2020