Bunuri - 359563-2017

13/09/2017    S175    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie restrânsă 

România-Bucuresti: Piese de schimb mecanice pentru vehicule militare

2017/S 175-359563

Anunț de participare

Produse

Directiva 2009/81/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Unitatea Militara 01357 Bucuresti
B-dul Ghencea nr. 43a, sector 6
În atenția: Mihaita Munteanu
061701 Bucuresti
România
Telefon: +40 214103642
E-mail: um1357@gmail.com
Fax: +40 0214106979

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
I.3)Activitate principală
Apărare
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități/entități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achizitia de piese de schimb si subansamble pentru vehiculele militare TBT Piranha IIIC 8*8.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: La sediul UM 01357 Bucuresti, b-dul Ghencea nr. 43A, sector 6.

Cod NUTS RO32

II.1.3)Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 6 751 981,36 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Estimam încheierea a 3 contracte subsecvente, în trim. IV/2017, II/ 2018 si în tr. II/2019.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Încheierea unui acord-cadru, urmat de contracte subsecvente în vederea achizitionarii de piese de schimb si subansamble pentru vehiculele militare TBT Piranha IIIC 8*8.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

II.1.7)Informații privind subcontractarea
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru se regasesc în anexa nr. 1 la caietul de sarcini.
Cantitatile minime si maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent se regasesc în anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 6 751 981,36 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Ansamblu motor si instalatii
1)Descriere succintă
Ansamblu motor si instalatii.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 215 317,70 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2 153,18 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Ansamblu motor si instalatii anexe
1)Descriere succintă
Ansamblu motor si instalatii anexe.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 351 712,86 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3 517,13 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Ansamblu cutie automata si instalatii anexe
1)Descriere succintă
Ansamblu cutie automata si instalatii anexe.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 99 909,63 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 999,10 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Sistem electric
1)Descriere succintă
Sistem electric.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 421 852,62 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4 218,52 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Sistem de transmisie
1)Descriere succintă
Sistem de transmisie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 319 266,04 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3 192,66 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Sistem suspensie
1)Descriere succintă
Sistem suspensie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 195 820 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1 958,20 RON.
Lot nr: 7 Denumire: Ansamblu carcasa
1)Descriere succintă
Ansamblu carcasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 93 190 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 931,90 RON.
Lot nr: 8 Denumire: Sistem de frânare
1)Descriere succintă
Sistem de frânare.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 65 899,04 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 658,99 RON.
Lot nr: 9 Denumire: Sistem de directie
1)Descriere succintă
Sistem de directie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 106 990 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1 069,90 RON.
Lot nr: 10 Denumire: Circuit de combustibil
1)Descriere succintă
Circuit de combustibil.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 176 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1 760 RON.
Lot nr: 11 Denumire: Sistem hidraulic central
1)Descriere succintă
Sistem hidraulic central.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 23 858 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 238,58 RON.
Lot nr: 12 Denumire: Încalzitor, aer conditionat
1)Descriere succintă
Încalzitor, aer conditionat.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 94 550 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 945,50 RON.
Lot nr: 13 Denumire: Componente functionale
1)Descriere succintă
Componente functionale.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 6 340 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 63,40 RON.
Lot nr: 14 Denumire: Ansamblu cala
1)Descriere succintă
Ansamblu cala.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 12 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 122 RON.
Lot nr: 15 Denumire: Sistem stingere incendiu
1)Descriere succintă
Sistem stingere incendiu.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 3 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 38 RON.
Lot nr: 16 Denumire: Sistem cabestan
1)Descriere succintă
Sistem cabestan.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 12 860 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 128,60 RON.
Lot nr: 17 Denumire: Echipamente mentenanta autosasiu TBT Piranha IIIC 8x8
1)Descriere succintă
Echipamente mentenanta autosasiu TBT Piranha IIIC 8x8.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 319 380 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3 193,80 RON.
Lot nr: 18 Denumire: Piese de schimb sistem armament ORCWS 12,7 TBT Piranha IIIC 8x8
1)Descriere succintă
Piese de schimb sistem armament ORCWS 12,7 TBT Piranha IIIC 8x8.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 1 763 734,07 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 17 637,34 RON.
Lot nr: 19 Denumire: Piese de schimb echipamente speciale TBT Piranha IIIC 8x8 (Bruker Raid XP)
1)Descriere succintă
Piese de schimb echipamente speciale TBT Piranha IIIC 8x8 (Bruker Raid XP).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 80 776 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 807,76 RON.
Lot nr: 20 Denumire: Piese de schimb sistem comunicatii TBT Piranha IIIC 8x8
1)Descriere succintă
Piese de schimb sistem comunicatii TBT Piranha IIIC 8x8.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 1 888 325,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 18 883,25 RON.
Lot nr: 21 Denumire: Piese de schimb sistem comunicatii TBT Piranha IIIC 8x8
1)Descriere succintă
Piese de schimb sistem comunicatii TBT Piranha IIIC 8x8.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35421000

3)Cantitate sau domeniu
Conform anexelor 1, 2 la caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 500 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Cant. min. max. estimate ale reperelor asociate lotului sunt prezentare in anexele 1, 2 la caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 5 002 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Valoarea totala a garantiei de participare este de 67 519,81 RON. Valorile garantiei de participare pentru fiecare lot sunt prezentate in sectiunea Informatii privind loturile.
Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 7 din OUG nr.114/2011 (actualizata):a) virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari; Garantia trebuie sa fie irevocabila, sa prevada plata conditionat (dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat) sau, neconditionat (la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate);
b) cu OP (contul de depunere este: RO91TREZ7065005XXX005526 deschis la Trezoreria Sectorului 6, Beneficiar: UM 01357 Bucuresti, cod fiscal: 4265884) confirmat de banca. Dovada constituirii garantiei/instrumentului de garantare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilita pentru termenul limita de primire a ofertelor. Aceasta se scaneaza si se incarca in SEAP cu semnatura electronica. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare emis de o institutie bancara sau de o societate de asigurari trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru termenul limita de primire a ofertelor si in original la sediul autoritatii contractante. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducere autorizata si legalizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Pentru garantia de participare constituita/depusa în alta moneda, echivalentul leu/valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Candidaturile neînsotite de garantia de participare, astfel cum a fost solicitata în documentatia de atribuire, vor fi respinse. Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent si se constituie anexa la contractul subsecvent. Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi cu 14 zile mai mare decât perioada contractului. Garantia de buna executie va fi eliberata/restituita în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin fiecare contract subsecvent, daca nu au fost ridicate pâna la aceasta data pretentii asupra acesteia.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Bugetul de stat.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale cărora li se supune executarea contractului, în special cu privire la securitatea aprovizionării și a informației:
III.1.5)Informații privind autorizația de securitate:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală

Criterii privind situația personală a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora), inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Declaratie privind eligibilitatea completarea Formularului 3 – Sectiunea formulare – o declaratie pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 155 din OUG 114/2011.
Formularul va fi completat de candidat si de tertul sustinator, daca este cazul.
2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 156 din OUG 114/2011 -completarea Formularului 4 – Sectiunea formulare – o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca ofertantul nu se încadreaza în situatiile prevazute la art. 156 din OUG 114/ 2011.
Formularul va fi completat de candidat si de tertul sustinator, daca este cazul.
3. Plata impozitelor sau contributiilor la asigurarile sociale.
Se va prezenta declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 156 din OUG nr. 114/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (completare Formular nr. 2).
— 2. Prezentarea Certificatului de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea îsi are sediul social. Din certificatul mentionat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. În masura în care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la dat solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia va fi însotita de o anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte.
— 3. Prezentarea Certificatului de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale. Din certificatul mentionat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. În masura în care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la dat solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia va fi însotita de o anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte Încadrarea în situatiile prevazute la art. 156 din OUG nr. 114/2011 atrage dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul de la prezenta procedura.
Declaratia de mai sus trebuie completata de fiecare asociat, daca oferta este depusa de o asociere, de fiecare tert sustinator declarat prin oferta (daca este cazul).
Nota 1: în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Nota 2: documentele solicitate în cadrul acestei sectiuni se pot depune în oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” semnat si stampilat, cu exceptia celor întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura, care se vor prezenta doar în original.
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completarea Formularului 2 – Sectiunea formulare – Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/12.10.2010 ce se va completa conform modelului.
Formularul va fi completat de catre candidatul /asociati (daca este cazul).
5. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 150 din OUG 114/2011 – conflictul de interese Formularul 5 – Sectiunea formulare – o declaratie pe propria raspundere, în temeiul art. 150 din OUG 114/2011 ce se va completa conform modelului.
Documentul va fi completat atât de catre subcontractant cât si de tertul sustinator.
Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, prin raportare la implicarea în procesul de achizitie publica, sunt: Garvila Bogdan; Nicolau Marin, Cioata Madalin Pavel, Stefanescu Aurora, Cioranescu Traian, Comisia de Evaluare: Munteanu Mihaita, Petre Mihaita, Panait Florin Marian, Cristea Oliviu Bogdan.
1. Cerinta minima obligatorie, prezentarea urmatoarelor documente:
Pentru dovedirea înregistrarii se va prezenta:
— pentru persoane juridice/fizice romane: certificatul constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
— pentru persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.
Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.
Nota: documentele se pot depune: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
2. Operatorul economic sa faca dovada ca detine codul NATO de agent economic acordat de Biroul national de Codificare (conform art. 10 din HG 445/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea si desfasurarea activitatii de codificare a articolelor de inzestrare din domeniul apararii). Certificat pirivind codul NATO de agent economic sau dovada ca a solicitat inscrirea la Biroul National de codificare conform HG 445/2003. Completarea Formularului nr. 17 Sectiunea formulare.
Nota: Codul NATO de agent economic trebui e obtinul de la biroul National de Codificare pana la semnarea contractului.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică și/sau profesională

Criterii privind capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Ofertantul sa faca dovada ca are implementat un sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul SR-EN-ISO-9001:2008, sau echivalent.
În cazul asocierii cerinta va fi îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e)
Ofertantul sa faca dovada ca are implementat un sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul SR-EN-ISO-9001:2008, sau echivalent.
În cazul asocierii cerinta va fi îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
Număr de operatori economici preconizat 9
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
A 5747
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 3.10.2017 - 14:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare:
Nicio oferta nu poate fi retrasa/modificata dupa data limita de depunere precizata în fisa de date si anuntul de participare,sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura si a pierderii garantiei de participare. Licitatia restrânsa se deruleaza în doua etape (Etapa I–Depunerea candidaturilor, Etapa II–Depunerea ofertelor).

Asociat anuntului de participare veti regasi un algoritm al modului de derulare a procedurii. Etapa I: Candidatura se depune în SEAP coresp. Anuntului de participare asociat prezentei proceduri si trebuie sa contina: La rubrica „Documente de calificare” din SEAP se va încarca fisierul denumit „Documente de calificare” ce va contine toate documentele solicitate la sectiunea III.2 din Fisa de date inclusiv Scrisoarea de înaintare si împuternicirea (cf. Modele Formulare). Docum. solicitate se transmit în format electronic în SEAP pe www.e-licitatie.ro semnate cu semnatura electronica de persoane împuternicite ale operatorului economic, pâna la data si ora limita de depunere a candidaturilor prevazute în anuntul de participare. Candidaturile depuse dupa termenul limita de primire sau depuse în alta parte decât SEAP sunt declarate respinse. În aceasta faza vor participa toti candidatii înscrisi în competitie. Calificarea candidatilor se realizeaza pe baza verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie prevazute în anuntul de participare si Fisa de date a achizitiei la sect. III.2). La finalul acestei faze, vor fi notificati operatorii economici ale caror candidaturi au fost respinse datorita neindeplinirii cerintelor prevazute la sectiunea III.2) si/sau criteriului de selectie. Numai candidatii calificati în prima etapa, vor primi invitatie de participare la ETAPA a II-a, de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a canditaturii, în concordanta cu numarul de zile specificate la pct. I.1 Fisa de date a achizitiei, numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari numai prin intermediul SEAP. Ofertantii vor urmari permanent informatiile publicate în SEAP (www.e-licitatie.ro ) în cadrul directorului „Clarificari” si a directorului „Întrebari”.

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale,autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP,în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcata în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program pentru vizualizare fisiere semnate electronic(program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Participantul va prezenta declaratia privind calitatea de participant la procedura – Formular 6.
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare/selectie, candidatul/ ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere,semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire.
Declaratia va fi însotita de o anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte. Candidatul/ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare mentionate in declaratia pe propria raspundere, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în solicitare.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenul de depunere al contestatiei cf. art. 6 din Legea nr. 101/2016 si art. 138 al. 2, lit. d. din OUG 114/2011.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

UM 01357 Bucuresti - Compartiment juridic
B-dul Ghencea nr. 43A, sector 6
061701 Bucuresti
România
E-mail: um1357@gmail.com
Telefon: +40 4106979
Fax: +40 4106979

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
8.9.2017