Storitve - 360908-2019

01/08/2019    S147

Belgija-Bruselj: Dejavnosti Evropskega observatorija za prometno varnost

2019/S 147-360908

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Mobility and transports
Poštni naslov: Directorate General for Mobility and transport, Unit C2, Office DM28 – 5/50
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Maria Teresa Sanz Villegas
E-naslov: move-c2-secretariat@ec.europa.eu
Telefon: +32 22968919
Telefaks: +32 22965196
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5147
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: promet – prometna varnost

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dejavnosti Evropskega observatorija za prometno varnost

II.1.2)Glavna koda CPV
79411000 Storitve splošnega managerskega svetovanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj tega naročila storitev je izboljšati Evropski observatorij za prometno varnost s podrobnimi poročili, ki na jedrnat in lahko dostopen način zagotavljajo znanstvene informacije o prometni varnosti. Informacije so namenjene zlasti oblikovalcem politik in strokovnjakom s področja prometne varnosti, manj pa medijem in splošni javnosti na ravni EU ter na državni oziroma lokalni ravni.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis javnega naročila:

Splošni cilj tega naročila storitev je izboljšati Evropski observatorij za prometno varnost s podrobnimi poročili, ki na jedrnat in lahko dostopen način zagotavljajo znanstvene informacije o prometni varnosti. Informacije so namenjene zlasti oblikovalcem politik in strokovnjakom s področja prometne varnosti, manj pa medijem in splošni javnosti na ravni EU ter na državni oziroma lokalni ravni.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Največja vrednost naročila je 200 000 EUR za prvo leto ter 150 000 EUR za drugo in tretje leto v primeru podaljšanja trajanja naročila.

Finančna ponudba mora zajemati stroške za vse naloge (prvo leto ter prvo in drugo podaljšanje).

Za dodatne informacije glejte razpisno dokumentacijo.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/09/2019
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 01/10/2019
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Rue de Mot 28 Office DM28 5/70

1040 Etterbeek

Brussels, BELGIJA

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

čez 3 leta

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
25/07/2019