Storitve - 360977-2018

18/08/2018    S158

Belgija-Bruselj: Okvirno naročilo storitev, povezanih z usklajevanjem in zagotavljanjem podpore za mrežo EURES

2018/S 158-360977

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Head of Unit EMPL/D.1
E-naslov: EMPL-VT-2018-013@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3594
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3594
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo storitev, povezanih z usklajevanjem in zagotavljanjem podpore za mrežo EURES

Referenčna številka dokumenta: VT/2018/013
II.1.2)Glavna koda CPV
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Prost pretok delavcev je temeljna pravica, ki jo državljanom Evropske unije zagotavlja člen 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Mobilnost delavcev v Evropi lahko poleg tega v obliki učinkovitega usklajevanja ponudbe delovne sile in povpraševanja po njej pripomore k zaposlovanju.

EURES je mreža za sodelovanje med Evropsko komisijo, javnimi zavodi za zaposlovanje držav članic EU in EGP, Švico in njihovimi partnerji. EURES prispeva k dobremu delovanju evropskega trga dela, saj omogoča prost pretok delavcev znotraj EU, in sicer tako, da odpravlja ozka grla na evropskem trgu dela in izboljšuje njegovo preglednost.

S tem namenom EURES iskalcem zaposlitve in delodajalcem zagotavlja informacije, nasvete in smernice.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca ali katera koli druga lokacija, navedena v ponudbi, z izjemo prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega javnega razpisa je skleniti okvirno naročilo, ki bo Evropsko komisijo podprlo pri zagotavljanju horizontalne podpore mreži EURES in posledično pri izboljšanju storitev EURES po vsej Uniji v skladu s pravno podlago mreže EURES.

Mreža EURES temelji na decentraliziranem pristopu, pri čemer storitve končnim uporabnikom na nacionalni in regionalni/lokalni ravni zagotavljajo partnerji EURES. Storitve, ki jih je treba zagotoviti, torej večinoma zajemajo zagotavljanje podpore in pomoči članom mreže, in sicer ob doslednem upoštevanju vseh strategij Evropske unije s področja notranje mobilnosti delovne sile, politike zaposlovanja in komunikacije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

EaSI – EURES

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte dokumentacijo javnega naročila – spletni naslov iz oddelka I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte dokumentacijo javnega naročila – spletni naslov iz oddelka I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2018/S 084-189095
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 31/10/2018
Lokalni čas: 17:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/11/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Rue Joseph II 27, Building J-27, 1049 Brussels, BELGIJA

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb: Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč 1 ustrezno pisno pooblaščen zastopnik vsakega ponudnika. Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo to sporočiti po e-pošti na naslov: EMPL-VT-2018-013@ec.europa.eu in navesti ime osebe, ki se bo udeležila odpiranja, vsaj 48 ur vnaprej.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/08/2018