Prekės - 361253-2020

31/07/2020    S147

Česko-Praha: Svrchní oděvy

2020/S 147-361253

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo obrany
Národní identifikační číslo: 60162694
Poštovní adresa: Tychonova 221/1
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 160 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Nádvorníková
E-mail: nadvornikovak@army.cz
Tel.: +420 973225183
Fax: +420 973225192
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.army.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Obrana

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Stejnokroj 97 pro muže a ženy

Spisové číslo: SpMO 39649-139/2017-1350
II.1.2)Hlavní kód CPV
18200000 Svrchní oděvy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávky stejnokroje 97 pro muže a ženy na základě rámcové dohody č. 181050470.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 6 765 410.00 CZK
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brno

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávky stejnokroje 97 pro muže a ženy podle požadavků uvedených ve výzvě k poskytnutí plnění uzavřené na základě rámcové dohody č.181050470 ve 2. čtvrtletí 2020.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 222-461133
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Stejnokroj 97 pro muže a ženy p.č. 1/2020 - Výzva k poskytnutí plnění č. 202253131

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/04/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Vestimentum s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03650014
Poštovní adresa: Dlouhá 705/16
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
E-mail: info@vestimentum.cz
Tel.: +420 220873100
Fax: +420 220873102
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 6 765 410.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Souhrnné oznámení podle § 137 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy - výzvy k poskytnutí plnění na základě rámcové dohody za 2. čtvrtletí 2020.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/07/2020