Prekės - 36172-2020

24/01/2020    S17

Slovakija-Bratislava: Baldai

2020/S 017-036172

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nacionalinis registracijos Nr.: 00681156
Adresas: Špitálska 4, 6, 8
Miestas: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS kodas: SK0 SLOVENSKO
Pašto kodas: 816 43
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Stanislav Ondračka
El. paštas: stanislav.ondracka@employment.gov.sk
Telefonas: +421 220462408

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.employment.gov.sk/sk

Pirkėjo profilio adresas: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR

Nuorodos numeris: VOB/73/2016-M_OVO
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39100000 Baldai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä: nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá, kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačné skrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť,kuchynský nábytok a vybavenie, vstavané skrine, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie, matrace, šatníky, nábytok do kúpeľne, nábytok do jedálne, rozličný nábytok, nábytok pre konferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 391.... kódov CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 391.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 109 831.45 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK SLOVENSKO
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

SR

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Viď. II.1.4)Stručný opis

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Lehota dodania predmetu zákazky / Lyginamasis svoris: 0-49
Kokybės kriterijus - Vardas: Kvalitatívny parameter tovaru (Q parameter) / Lyginamasis svoris: 0-49
Kaina - Lyginamasis svoris: 50-100
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

VOB/73/2016-M_OVO

II.2.14)Papildoma informacija

Verejný obstarávateľ predpokladá, že jednotlivé zadania zákazky v rámci DNS by mohli byť spolufinancované z prostriedkov EU. Konkrétne špecifikovanie financovania bude uvedené v predmetných výzvach na podanie ponuky.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribotas konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Sudaryta dinaminė pirkimo sistema
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2016/S 138-249820
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą
Perkančioji organizacija neskirs kitų sutarčių remdamasi minėtu išankstiniu informaciniu skelbimu

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 59
Pavadinimas:

Kancelárske stoličky Ústredie PSVR BB 2019 - 2

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
19/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dremont spol. s r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 31567282
Adresas: Družstevná ulica 98
Miestas: Badín
NUTS kodas: SK032 Banskobystrický kraj
Pašto kodas: 976 32
Šalis: Slovakija
El. paštas: dremont@dremont.sk
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 19 380.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 60
Pavadinimas:

Kancelárske stoličky Ústredie PSVR BB 2019 - 3

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
19/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dremont spol. s r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 31567282
Adresas: Družstevná ulica 98
Miestas: Badín
NUTS kodas: SK032 Banskobystrický kraj
Pašto kodas: 976 32
Šalis: Slovakija
El. paštas: dremont@dremont.sk
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 17 100.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 61
Pavadinimas:

Kancelársky nábytok Ústredie PSVR KE 2019 - 2

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: KLS spol. s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 30223288
Adresas: Martina Rázusa 9
Miestas: Žilina
NUTS kodas: SK031 Žilinský kraj
Pašto kodas: 010 01
Šalis: Slovakija
El. paštas: obchod1@kls-za.sk
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 18 981.15 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 62
Pavadinimas:

Kancelárske stoličky Ústredie PSVR 2019

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
19/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Bega, s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 36547654
Adresas: Lehota PD
Miestas: Lehota
NUTS kodas: SK023 Nitriansky kraj
Pašto kodas: 951 36
Šalis: Slovakija
El. paštas: nabytok@begaz.sk
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 17 784.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 63
Pavadinimas:

Kancelárske stoličky Ústredie PSVR PO 2019 - 2

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 4
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: KLS spol. s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 30223288
Adresas: Martina Rázusa 9
Miestas: Žilina
NUTS kodas: SK031 Žilinský kraj
Pašto kodas: 010 01
Šalis: Slovakija
El. paštas: obchod1@kls-za.sk
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 19 378.30 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 64
Pavadinimas:

Nábytok pre potreby MPSVR SR

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
17/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Top-Interier Topoľčany s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 46158081
Adresas: Stummerova 4458
Miestas: Topoľčany
NUTS kodas: SK023 Nitriansky kraj
Pašto kodas: 955 01
Šalis: Slovakija
El. paštas: topinterier@topinterier.sk
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 17 208.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/01/2020