Usługi - 362368-2016

Wyświetl widok skrócony

18/10/2016    S201

Belgia-Bruksela: Usługi transportowe i inne usługi wsparcia logistycznego w państwach Unii Europejskiej i państwach trzecich w ramach ochrony ludności, działań humanitarnych oraz innych operacji Unii Europejskiej

2016/S 201-362368

Informacje dodatkowe

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.7.2016, 2016/S 128-229214)

Komisja Europejska, Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection – ECHO, L-86, 1049 Brussels, BELGIA. E-mail: echo-civil-protection-tenders@ec.europa.eu


Uwaga:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy procedury o charakterze międzyinstytucjonalnym. Instytucjami zamawiającymi są Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ).