Storitve - 366397-2016

20/10/2016    S203    Evropski parlament - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Povabilo k oddaji ponudbe št. 06A50/2016/M040 – Prevzem, odvoz, recikliranje in obdelava odpadkov

2016/S 203-366397

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Evropski parlament
rue Wiertz 60
Bruxelles
1047
Belgija
Kontaktna oseba: unité des contrats et marchés publics
E-naslov: INLO.AO-BRU@europarl.europa.eu
Šifra NUTS: BE

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://europarl.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1890
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Evropski parlament
service du courrier officiel — rue Wiertz 60
Bruxelles
1047
Belgija
Kontaktna oseba: unité des contrats et marchés publics
E-naslov: INLO.AO-BRU@europarl.europa.eu
Šifra NUTS: BE

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.europarl.ep.ec/

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Povabilo k oddaji ponudbe št. 06A50/2016/M040 – Prevzem, odvoz, recikliranje in obdelava odpadkov.

II.1.2)Glavna koda CPV
90000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Prevzem, odvoz, recikliranje in obdelava odpadkov iz stavb Evropskega parlamenta v Bruslju.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Prevzem, odvoz, recikliranje in obdelava odpadkov iz stavb Evropskega parlamenta v Bruslju.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

ponudnik mora biti vpisan v ustrezen poklicni register ali trgovski register, razen v primeru mednarodne organizacije;

v primeru skupin gospodarskih subjektov mora vsak član predložiti dokazilo o svoji pravni in regulativni sposobnosti.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudniki morajo predložiti finančna poročila (bilance stanja, izkaze poslovnega izida in katere koli povezane finančne podatke) ali njihove izvlečke za zadnja 3 poslovna leta, za katera so bili računi zaključeni ob roku za oddajo ponudb.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

ponudniki morajo zagotoviti dokazilo o minimalnem letnem prometu 300 000 EUR v zadnjih 3 poslovnih letih, za katera so bili računi zaključeni ob roku za oddajo ponudb, s področja, ki ga zajema to naročilo.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudniki morajo predložiti vsa ustrezna dokumentarna dokazila.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

ponudniki morajo dokazati:

— da so v 3 letih pred rokom za oddajo ponudb izvedli najmanj 1 naročilo za odlaganje in obdelavo naslednjih vrst odpadkov:

• odpadnega papirja in kartona,

• organskih odpadkov,

• medicinskih odpadkov,

• akumulatorjev.

Ponudnik mora predložiti vsaj 1 referenco za vsako vrsto odpadkov. Za vsako referenco mora navesti sledeče:

• opis stavbe in njeno lokacijo z navedbo skupne površine,

• kratek opis zagotovljenih storitev,

• potrdilo o skladnosti s pogodbenimi pogoji, ki jih pripravi stranka,

— da ima podjetje sistem upravljanja kakovosti znotraj podjetja tipa ISO 9001 (ali enakovrednega v državi sedeža ponudnika) ali enakovredni certificiran sistem,

— da ima podjetje sistem okoljskega upravljanja znotraj podjetja tipa EMAS, ISO 14001 (ali enakovredni standard v državi sedeža ponudnika) ali enakovredni certificiran sistem,

— da imajo naslednja potrdila:

potrdilo, ki ga izda IBGE kot priznan subjekt na področju odvoza odpadkov na območju glavnega mesta Bruselj;

potrdilo, ki ga izda IBGE, ali enakovredno s strani pooblaščenih centrov za obdelavo odpadkov.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 06/12/2016
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 13/12/2016
Lokalni čas: 09:30
Kraj:

rue Montoyer 70 – Bruselj.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

1 zastopnik na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Obvezni obisk lokacije bo 9.11.2016 (10:00).

Zbirno mesto bo pri vhodu centra za akreditacijo v stavbi Altiero Spinelli v Bruslju.

Vsak gospodarski subjekt, ki pridobi razpisno dokumentacijo za to naročilo, lahko sodeluje na ogledu. V vsakem primeru morajo gospodarski subjekti, ki nameravajo sodelovati, to potrditi po e-pošti (inlo.ao-bru@ep.europa.eu), in sicer 2 delovna dni pred ogledom, z navedbo naziva podjetja ter imena, položaja, številke osebne izkaznice in datuma rojstva udeležencev. Zastopniki morajo imeti pri sebi veljaven osebni dokument.

Evropski parlament.

Sodelujeta lahko največ 2 zastopnika na gospodarski subjekt. Obiska se mora udeležiti najmanj 1 zastopnik na gospodarski subjekt, sicer mu grozi izključitev.

Ponudbe, ki jih oddajo gospodarski subjekti, ki se niso udeležili obveznega obiska lokacije, se bodo štele kot neskladne.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Evropski varuh človekovih pravic
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Francija
Telefon: +33 388172313
E-naslov: euro-ombudsman@europarl.europa.eu

Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Prijavni urad Splošnega sodišča Evropske unije
Luxembourg
Luksemburg

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10/10/2016