Prekės - 367029-2020

05/08/2020    S150

Suomi-Helsinki: Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita

2020/S 150-367029

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kiinteistö Oy Valkea talo
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0603498-1
Postiosoite: Ilkantie 4
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-00401
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: jenni.miettinen@ptcs.fi
Puhelin: +358 503046345
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.valkeatalo.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kuurojen Liitto ry
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Postinumero: FI-00400
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kuurojenliitto@kuurojenliitto.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://kuurojenliitto.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kuuloliitto ry
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: info@kuuloliitto.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.kuuloliitto.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kuurojen Palvelusäätiö sr.
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: keskustoimisto@kpsaatio.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://kpsaatio.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: toimisto@klvl.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.klvl.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: World Federation of the Deaf, WFD
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: info@wfdeaf.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://wfdeaf.org/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: KL-Support Oy
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: myynti@kl-support.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.kl-support.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: VaTa Järjestöpalvelut Oy
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@jarjestopalvelu.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.jarjestopalvelu.fi/
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=1598
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=1598
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Hankintalain 5 § 1 mom 5 kohdan tarkoittama tuensaaja.
I.5)Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kiinteistö Oy Valkean Talon IT-laitehankinnat

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30000000 Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on IT-laitteiden ja työasemien hankinta sekä työasemien asennuspalvelu.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on IT-laitteiden ja työasemien hankinta sekä työasemien asennuspalvelu. Koy Valkea talo kilpailuttaa ja järjestää hankinnan kohteena olevat palvelut seuraavien organisaatioiden puolesta:

— Kuurojen Liitto ry

— Kuuloliitto ry

— Kuurojen Palvelusäätiö sr,

— Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

— World Federation of the Deaf, WFD

— KL-Support Oy

— Kiinteistö Oy Valkea Talo

— Vata Järjestöpalvelut Oy.

Kilpailutuksen järjestää ja sopimuksen tekee Koy Valkea talo.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskausi on neljä (4) vuotta, ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankinta-asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/08/2020
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/09/2020
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 31/08/2020
Paikallinen aika: 16:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31/07/2020