Prekės - 369142-2019

06/08/2019    S150    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Kroatija-Otok: Laivai ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti

2019/S 150-369142

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Grad Otok
Nacionalinis registracijos Nr.: 70233583656
Adresas: Vladimira Nazora 1/I
Miestas: Otok
NUTS kodas: HR
Pašto kodas: 32252
Šalis: Kroatija
Asmuo ryšiams: Marko Tadić
El. paštas: javnanabavaotok@gmail.com
Telefonas: +385 32395320
Faksas: +385 32394122

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.otok.hr

Pirkėjo profilio adresas: www.otok.hr

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0031619
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Nabava plovila, po grupama predmeta nabave

Nuorodos numeris: VV-01/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34512000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Nabava plovila (i opreme za ribolov), po grupama predmeta nabave.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 2 066 712.00 HRK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Električna plovila

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34512000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HR
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Športsko-rekreacijska zona „Virovi“, Komletinci, Vukovarsko-srijemska županija.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Električna plovila.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na električni turistički brod / Lyginamasis svoris: 10 %
Kokybės kriterijus - Vardas: Baterije poriva (2+2 kom) za napajanje motora električnog turističkog broda – životni vijek / Lyginamasis svoris: 10 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 80 %
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 894 960.00 HRK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Europski fond za regionalni razvoj

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Čamci, kanui, kajaci i oprema za plovila

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34512000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HR
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Športsko-rekreacijska zona „Virovi“, Komletinci, Vukovarsko-srijemska županija.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Čamci, kanui, kajaci i oprema za plovila.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na kajak dvosjed i kajak jednosjed / Lyginamasis svoris: 10 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 90 %
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 138 152.00 HRK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Europski fond za regionalni razvoj

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Oprema za ribolov i ostala oprema za natjecanje

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34512000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HR
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Športsko-rekreacijska zona „Virovi“, Komletinci, Vukovarsko-srijemska županija.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Oprema za ribolov i ostala oprema za natjecanje.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na „rolu" ribičkog štapa / Lyginamasis svoris: 10 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 90 %
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 22 400.00 HRK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Europski fond za regionalni razvoj

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Drveni čamci

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34512000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HR
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Športsko-rekreacijska zona „Virovi“, Komletinci, Vukovarsko-srijemska županija.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Drveni čamci.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na čamac / Lyginamasis svoris: 10 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 90 %
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 11 200.00 HRK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Europski fond za regionalni razvoj

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Sukladno odredbi članka 257. stavak 1. ZJN-a 2016 gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

2. Tehnička i stručna sposobnost:

Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini.

Sukladno čl. 268. st. 1. toč.2. ZJN-a 2016, gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio isporuke iste ili slične robe kao što je predmet nabave sukladno grupi predmeta nabave.

3. Tehnička i stručna sposobnost:

Sukladno čl. 268. st. 1. toč. 13.a. ZJN-a 2016, gospodarski subjekt mora dostaviti opis, odnosno tehničku dokumentaciju predmeta nabave koji nudi u postupku nabave.

Dokaz se dostavlja isključivo za grupe, te za stavke predmeta nabave, kako je navedeno u nastavku:

Grupa 1: Plovilo za prijevoz posjetitelja - električni turistički čamac;

Grupa 2: Sve stavke predmeta nabave.

Kao dovoljan dokaz tehničke i stručne sposobnosti iz ove točke Naručitelj će prihvatiti sljedeće:

a) Tehničku dokumentaciju ponuđenog predmeta nabave u formi prospekta, kataloga, brošure, ispisa specifikacija s web stranica, izjave ponuditelja/proizvođača/ovlaštenog zastupnika ili distributera proizvođača, ili slično.

Iz dostavljene tehničke dokumentacije moraju biti vidljive sve stavke opisa navedene u tehničkim specifikacijama, odnosno tehničkom opisu predmeta nabave.

b) samo u slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda - gospodarski subjekt mora dostaviti opis (tehničku dokumentaciju) jednakovrijednog proizvoda kojeg nudi u postupku nabave (također, vidi točku 2.5. ove Dokumentacije o nabavi).

Traženi dokaz se dostavlja u obliku tehničke dokumentacije ponuđenog predmeta nabave u formi prospekta, kataloga, brošure, ispisa specifikacija s web stranica, izjave ponuditelja/proizvođača/ovlaštenog zastupnika ili distributera proizvođača, ili slično.

Iz dostavljene tehničke dokumentacije moraju biti vidljive sve karakteristike proizvoda na temelju kojih je moguće utvrditi da li ponuđeni proizvod zadovoljava kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti (kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni su u tehničkim specifikacijama).

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 03/09/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Kroatų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 03/09/2019
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, HR-32252 Otok, HRVATSKA.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Adresas: Koturaška cesta 43/IV
Miestas: Zagreb
Pašto kodas: 10000
Šalis: Kroatija
El. paštas: dkom@dkom.hr
Telefonas: +385 14559930
Faksas: +385 14559933

Interneto adresas: www.dkom.hr

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Žalba se izjavljuje u rokovima sukladno članku 406. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
01/08/2019