W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Palvelut - 370107-2016

Wyświetl widok skrócony

22/10/2016    S205    Agencje - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: 16.CAT.OP.078 — Architektura docelowa i wymagania systemowe na potrzeby zwiększonej orientacji sytuacyjnej w cyberprzestrzeni

2016/S 205-370107

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30.8.2016, 2016/S 166-298472)

Europejska Agencja Obrony (EDA), rue des Drapiers 17–23, 1050 Brussels, BELGIA. Kontakt: Procurement and Contract Unit. Faks +32 25042975. E-mail: procurement@eda.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

Data: 27/10/2016 Czas lokalny: 17:00

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

Data: 28/10/2016 Czas lokalny: 11:00

[...]

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

4.11.2016 (17:00), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

7.11.2016 (11:00), czasu lokalnego.

[...]