Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Lucrări - 371079-2021

21/07/2021    S139

România-Cluj-Napoca: Forare de puţuri de apă

2021/S 139-371079

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 114-300710)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania de Apă Someş S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 201217
Adresă: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 79
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400604
Țară: România
Persoană de contact: Delia Crăciun
E-mail: joue@casomes.ro
Telefon: +40 264591444
Fax: +40 264430886
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.casomes.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CL14 – Reabilitarea sursei subterane Florești

Număr de referinţă: CL 14 – POIM
II.1.2)Cod CPV principal
45262220 Forare de puţuri de apă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Având în vedere starea actuală a captărilor, puţurilor şi drenurilor, a lacurilor de infiltrare, a stațiilor de pompare şi a digurilor de apărare împotriva viiturilor, se propune ca sursa subterană de apă Florești să fie retehnologizată şi modernizată, astfel încât să poată asigura debitul proiectat.

Contractantul va asigura proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a sursei subterane Florești, inclusiv achiziția de dotări conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Sursa Floresti este amplasată în in vestul municipiului Cluj-Napoca, pe malurile raului Somesul Mic. Sursa subterană Florești este formată din cinci zone de captare: Uzina Florești, Captarea Şapca Verde, Captarea I, Captarea II şi Captarea E. Lucrările de execuție a sursei subterane Florești au fost realizate în trei etape: captarea Florești, Şapca Verde + Captaţia 1 etapizată între 1892-1932, extinderea captării Şapca Verde, Captaţia 1, dren Captaţia 1, dren Uzina Florești, puţuri Captaţia 2 şi lacuri de infiltraţii între 1950-1970 şi dren Captaţia 2, dren Stația E şi lacuri de infiltraţii aferente între 1970-1994.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/07/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 114-300710

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 26/07/2021
A se citi:
Data: 02/08/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 26/07/2021
A se citi:
Data: 02/08/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 26/01/2022
A se citi:
Data: 02/02/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: