Paslaugos - 371085-2022

08/07/2022    S130

Česko-Hradec Králové: Sociální péče a související služby

2022/S 130-371085

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 120-342044)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Královéhradecký kraj
Národní identifikační číslo: 70889546
Poštovní adresa: Pivovarské náměstí 1245/2
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 50003
Země: Česko
Kontaktní osoba: HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.
E-mail: zakazky@holec-advokati.cz
Tel.: +420 296325235
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dílčí část 8 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší a osoby v krizi - Královédvorsko

II.1.2)Hlavní kód CPV
85300000 Sociální péče a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění služby sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší a osoby v krizi. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/07/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 120-342044

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Namísto:
Datum: 22/07/2022
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 05/08/2022
Místní čas: 12:00
VII.2)Další dodatečné informace: