Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 371719-2018

25/08/2018    S163

Belgia-Bruxelles: Prestare de servicii în domeniul medicinei (multidisciplinare) la Bruxelles

2018/S 163-371719

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 146-333499)

Temei juridic:

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Adresă: Bureau SC11 06/049
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestare de servicii în domeniul medicinei (multidisciplinare) la Bruxelles

Număr de referinţă: HR/R1/PO/2017/026
II.1.2)Cod CPV principal
85100000 Servicii de sănătate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestui contract este de a oferi Direcției de Sănătate și Protecție Socială - Condiții de Muncă contracte-cadru pentru furnizarea de servicii medicale așa cum este descris mai jos. Aceste servicii pot fi prestate de prestatori de servicii individuali, grupuri de prestatori de servicii individuali, clinici, cabinete medicale sau asociații temporare de medici specializați în domeniile definite în acest caiet de sarcini. Acești furnizori de servicii, medici radiologi, cardiologi, biologi, generaliști, medici de medicina muncii, psihiatri și oftalmologi vor presta serviciile prevăzute în contractele-cadru în strânsă colaborare cu Direcția de Sănătate și Protecție Socială - Condiții de Muncă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/08/2018
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 146-333499

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 31/08/2018
A se citi:
Data: 21/09/2018
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 04/09/2018
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 28/09/2018
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare:

Deschiderea publică a ofertelor va avea loc la DG HR, la data de 28.9.2018, la ora 10:00 (CET), la Comisia Europeană, DG Ressources humaines et sécurité, Rue de la Scenice 11, 1040, Bruxelles, BELGIA, „HR Salle Verte“.

Informații despre persoanele autorizate și procedura de deschidere:A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3 (din invitația la licitație).